Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Vanaf 1 februari nieuwe richtlijnen en protocollen cultuur en jeugd

We hebben het basisprotocol cultuur aangepast. Daarnaast is er vanaf nu een basisprotocol voor de jeugdsector. Beide protocollen hebben een dynamische invulling gekregen die de neergaande of opwaartse kracht van de pandemie volgt. Let op: de federale maatregelen overstijgen momenteel de basisprotocollen. Vanaf 1 februari 2021 gelden ook andere richtlijnen voor activiteiten met kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar.

Dynamische protocollen

In een neergaande fase zorgen de protocollen voor een trapsgewijze versoepeling die een aantal activiteiten toelaat en waar met elke volgende versoepeling nieuwe activiteiten of meer mogelijkheden binnen toegelaten activiteiten kunnen worden toegelaten. Bij heropflakkering of (gevaar van) opwaartse fase kan het Overlegcomité beslissen om de versoepelingen volledig op te schorten. 

In de huidige situatie gelden deze protocollen dus enkel voor een beperkt aantal activiteiten die onder de verstrengde maatregelen nog mogelijk zijn (werken achter de schermen voor professionelen, activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar, ...). De federale maatregelen overstijgen verder de basisprotocollen.

Aangepaste maatregelen voor kinderen t.e.m. 12 en jongeren t.e.m. 18 jaar

Volgens het Ministerieel Besluit  van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mogen kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar opnieuw culturele activiteiten uitvoeren, onder verstrengde voorwaarden.

Volgende richtlijnen gelden vanaf 1 februari 2021:

  • Jeugdwerkactiviteiten zijn toegestaan voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze activiteiten mogen georganiseerd worden voor groepen van maximaal 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld. Overnachtingen zijn niet toegestaan.
    Van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 (krokusvakantie) zijn deze activiteiten toegestaan voor groepen van maximaal 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld.
  • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
  • De stabiliteit van de groepen moet verzekerd worden en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aangeraden het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.
  • Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd. Voor de kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten in de mate van het mogelijke buiten georganiseerd.
  • De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze zijn bovendien verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

Lees meer over de maatregelen voor de jeugdsector

Basisprotocol jeugd

Nieuwe versie basisprotocol cultuur

Sinds februari 2021 werden nieuwe veiligheidsmaatregelen (tien geboden) opgenomen in het basisprotocol cultuur.

Basisprotocol cultuur