Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Versoepeling voor culturele evenementen vanaf 1 september

Vanaf 1 september geldt voor de cultuursector een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. Nieuw in dit protocol is dat bij culturele voorstellingen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind wordt tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen.

Verdere heropstart cultuursector

Het Departement CJM werkte samen met de minister van Cultuur en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes uit. Hiermee willen we de cultuursector ondersteunen bij de verdere heropstart van haar werking en activiteiten op langere termijn.

Dit gefaseerde basisprotocol bevat per pandemiescenario een set van maatregelen die de nodige zekerheid en stabiliteit moeten geven aan de sector en de lokale besturen. 

Wat is nieuw

Dit  nieuwe basisprotocol bouwt verder op de eerdere protocollen, maar houdt wel rekening met nieuwe inzichten en met de meest recente bepalingen. Zo wordt voor een zittend publiek op culturele evenementen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.  

We starten op 1 september in code geel.  Daarin moeten toeschouwers alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Het is aan de lokale (of provinciale) overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. 

De minister van Cultuur roept op om het protocol proportioneel toe te passen. Er moet steeds een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds.