Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering investeert 30 miljoen euro in jeugdinfrastructuur

In het kader van het relanceplan investeert de Vlaamse Regering in totaal 30 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. De middelen zullen gebruikt worden voor extra jeugdinfrastructuur of om bestaande infrastructuur te moderniseren.

Een groot deel van de middelen gaat naar jeugdverblijfcentra Destelheide (Dworp) en De Hoge Rielen (Kasterlee), de Uitleendienst voor kampeermateriaal wordt significant versterkt en ook het lokale jeugdwerk in de steden en gemeenten kan rekenen op diverse ondersteuning.

Het plan bevat zes grote onderdelen.

Investeringen in de Hoge Rielen

De Hoge Rielen is met haar 230 hectare één van de grootste jeugddomeinen van ons land. Sinds 1975 beleven duizenden kinderen en jongeren er jaarlijks de tijd van hun leven. De Vlaamse Regering trekt in totaal iets meer dan 8,5 miljoen uit om te investeren in het domein. In de periode 2021-2024 zullen er maar liefst elf infrastructuurprojecten gerealiseerd worden waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen.

Concreet gaat het over de vernieuwing van negen gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening op het domein. De geplande renovaties geven de gebouwen een hedendaagse uitstraling en moeten op het vlak van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor de vele jonge gebruikers.

Investeringen in Destelheide

Destelheide is een uniek centrum voor jeugd, kunst en creatie in de Vlaamse Rand op een steenworp van Brussel. Met de middelen wordt er onder meer een nieuw paviljoen gebouwd. Dit nieuwe paviljoen zal een grote vergaderzaal hebben en slaapmogelijkheid bieden aan zestien personen. Het zal gebruikt worden voor vormingen, stages, congressen en workshops en zal tegen 2023 klaar zijn.

Daarnaast worden ook de bestaande slaapblokken aangepakt. Die staan er al meer dan 50 jaar en werden ontworpen door de beroemde architect Paul Felix. Tot slot wordt er ook een nieuw slaapblok gebouwd. In totaal gaat er ongeveer 6,8 miljoen van de middelen naar Destelheide.

Extra materiaal voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van jeugdbewegingen en organisaties naar tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal, investeert de Vlaamse Regering 1 miljoen euro in extra kampeermateriaal. Het gaat over 155 seniortenten en 240 patrouilletenten. Bijkomend worden er 150 buitenzeilen voor patrouilletenten extra aangekocht. Daarnaast wordt de werking van de uitleendienst versterkt.

Gratis energiescans en quick-wins voor jeugdinfrastructuur

Om jeugdinfrastructuur aan de meest moderne standaarden inzake duurzaamheid te laten voldoen, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media (samen met het Pulse Transitienetwerk en het Vlaams Energiebedrijf), gratis energiescans voor jeugdorganisaties aanbieden. Organisaties kunnen aan de slag met de resultaten van een energiescan en hiermee een aanvraag voor investeringssubsidies indienen. Tussen 2021 en 2022 zullen een honderdtal organisaties zo’n scan kunnen aanvragen.

Organisaties met infrastructuur die (omwille van energiegebruik en oppervlakte) niet in aanmerking komen voor zo een energiescan, kunnen op hun beurt energiezuinige aanpassingen doorvoeren via quick-wins. Via een subsidie zal 80% van de totaal geraamde kostprijs worden terugbetaald. Hiervoor maakt de regering 1 miljoen euro vrij, gespreid tussen 2021 en 2022.

Het reglement is momenteel nog niet beschikbaar. De eerste oproep wordt in het najaar van 2021 gelanceerd. Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.

Projectoproep voor lokale jeugdorganisaties

Ook lokale jeugdorganisaties kunnen ondersteund worden om hun infrastructuur te moderniseren of extra ruimte te voorzien. Via een projectoproep wordt zo’n 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2021-2022. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik moeten kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur:

  • Investeren in een goede basisinfrastructuur: bv. installeren van ventilatiesystemen, aankoop van digitale apparatuur, uitbreiden van sanitair, ingrepen om gebouwen met meerdere groepen te kunnen gebruiken, …
  • Investeren in veilige en toegankelijke infrastructuur: bv. investeren in verlichting, speelbestendige bekleding en materialen, het akoestisch comfort verhogen, …
  • Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: bv. inrichten van publieke ruimte, veilige buitenruimte, …

Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 2022 en 2026.

Het reglement is momenteel nog niet beschikbaar. De eerste oproep wordt in het najaar van 2021 gelanceerd. Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.

Bijkomende middelen voor de sectorale investeringssubsidies

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 4 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% aan investeringssubsidies ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Door deze budgetverhoging kan het aantal projecten waarvoor een investeringssubsidie wordt toegekend, opgetrokken worden. In de periode 2017-2020 werd immers gemiddeld slechts de helft van het in totaal door alle subsidieaanvragers gevraagde subsidiebedrag toegekend.