Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering keurt besluiten landelijke radio-omroepen en frequentieplan goed

Op 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten inzake radio-omroep definitief goed.

Het betreft

  • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep en
  • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. 

Inhoudelijk betreft het eerste besluit het aangepaste kader voor de erkenning van de landelijke radio-omroeporganisaties, het tweede besluit het definiëren van de frequentiepakketten van de landelijke radio-omroeporganisaties vanaf 1 januari 2023, het moment waarop de nieuwe erkenningen ingaan.  

Na deze definitieve goedkeuring zullen de besluiten vertaald en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Oproep tot kandidaatstelling

Midden augustus (streefdatum 16 augustus 2021) zal normaal gezien een oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Vanaf dat moment zal het voor geïnteresseerde partijen mogelijk zijn om een dossier in te dienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Organisaties zullen kandidaturen voor nieuwe erkenningen via het elektronisch portaal KIOSK kunnen indienen. Op het ogenblik van de oproep stelt het departement ook een handleiding en toelichting over hoe een dossier elektronisch moet worden ingediend ter beschikking. 

Kandidaatstelling voorbereiden

Is je onderneming nog niet geregistreerd in KIOSK? Lees meer over KIOSK en hoe je je moet registreren namens je onderneming. Het indienen van kandidaatsdossiers kan dus nog niet. Dit zal pas mogelijk zijn nadat de oproep tot kandidaatstelling verschenen is in het Belgisch Staatsblad. De oproep tot kandidaatstelling zal ook gecommuniceerd worden via diverse websites, sociale en andere media.

De potentiële kandidaten kunnen via de tekst van de besluiten wel al kennis nemen van de (definitief goedgekeurde) erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure alsook van de (definitief goedgekeurde) frequentiepakketten. Op deze manier kunnen ze zich al voorbereiden op het eventueel indienen van een dossier. 

 

Na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad  zal het departement alle nuttige informatie ter beschikking stellen van de kandidaat-omroeporganisaties. Dit betreft onder meer een handleiding hoe KIOSK moet gebruikt worden bij het indienen van de individuele dossiers en de technische gegevens bij de frequenties.

Hou dus zeker deze website verder in de gaten.