Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering lanceert projectoproep voor kunstopdrachten in de publieke ruimte

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceert de minister van Cultuur een nieuwe projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte mogelijk maakt.

Het speelhuisje van John Körmeling, in Heusden-Zolder

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving.

Deze projectoproep zet in op de volgende doelstellingen: 

 • de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte;
 • een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst;
 • stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren ter bevordering van het creëren van maatschappelijk draagvlak;
 • bijdragen aan de specifieke betekenis en beleving van allerlei soorten plekken en situaties in Vlaanderen;
 • het debat stimuleren rond maatschappelijke thema’s en transities;
 • de waarde van de publieke ruimte voor de samenleving zichtbaar maken.

 

Foto: 'Het Speelhuisje' - Tijdelijke interventie van John Körmeling voor Heusden-Zolder

  Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar voor of vanuit een interessante maatschappelijke context of situatie. Dit kan door een voorstel in te dienen dat zich duidelijk verbindt met een specifieke locatie in de publieke ruimte. Maar ook een project dat niet aan een specifieke plek gebonden is of een situatie die voor een gemeenschap een maatschappelijke meerwaarde heeft, kan een aanleiding zijn voor een kunstopdracht.

  De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. De focus kan liggen op het proces maar het uiteindelijk artistiek resultaat is publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar in de (semi-)publieke ruimte.

  Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

  Voorwaarden en indiendata

  Wie kan aanvragen

  Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen ten laatste op 14 juni 2021 om 12 uur 's middags een aanvraagdossier indienen voor financiële ondersteuning voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

  De aanvrager gaat met zijn project een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband aan. Dit kan zowel bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende maatschappelijke diensten als tussen rechtspersonen, natuurlijke personen en/of rechtspersoonlijkheden van privaat recht uit verschillende maatschappelijke sectoren. Een natuurlijke persoon kan met een initiatief naar een potentiële aanvrager stappen en partner zijn in een samenwerkingsverband. Meer informatie vind je in het reglement.

  Infosessies

  Op woensdag 19 mei 2021 en op woensdag 2 juni 2021 (telkens van 10 tot 11 uur) organiseren we online infosessies over deze subsidielijn. Tijdens de presentaties verduidelijken we de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling en geven we meer uitleg over de aanvraagtool KIOSK.

  Deze infosessies worden ook opgenomen, zodat je die later kunt herbekijken.
  Schrijf je in door onderstaand formulier in te vullen. Inschrijven kan t.e.m. de vrijdag voordien.

  Statusbericht

  Sorry ... Dit formulier is gesloten voor nieuwe inzendingen.

  Vragen

  Heb je verder nog vragen? Stuur ons een mail: