Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering maakt 18 miljoen euro extra vrij voor cultureel-erfgoedsector

De Vlaamse Regering trekt de volgende 5 jaar 18 miljoen euro extra uit voor de cultureel-erfgoedsector. Het totale bedrag voor structurele werkingssubsidies binnen het Cultureelerfgoeddecreet stijgt zo tot 51,5 miljoen euro per jaar.

Op 29 september besliste de Vlaamse Regering over de vijfjarige werkingssubsidies 2024-2028 voor cultureel-erfgoedorganisaties. Die organisaties bewaren ons gedeeld geheugen, vertellen de verhalen uit het verleden en actualiseren het cultureel erfgoed zodat ook de toekomstige generaties het kunnen koesteren en er betekenis aan kunnen hechten.

Het vrijgemaakte budget werd met 54% verhoogd. Zo wil de Vlaamse Regering zorgen voor de inhaalbeweging die voorzien is in het Regeerakkoord. Nooit eerder investeerde de regering zoveel middelen in de cultureel-erfgoedsector. De bijkomende middelen helpen om de schade van de coronacrisis te herstellen, de stijgende kosten op te vangen en de sector de kans te geven om te bloeien en te groeien.

Hoe verliep de subsidieronde?

Tussen januari en juni beoordeelden 5 beoordelingscommissies 84 ontvankelijke subsidieaanvragen. Ze gaven per dossier een gemotiveerd advies. Een aparte afstemmingscommissie zorgde voor afstemming van adviezen over de commissies heen. 79 organisaties kregen samen 51.537.000 euro subsidies toegekend. Met die organisaties worden dit jaar nog subsidieovereenkomsten afgesloten.

Nieuwe organisaties hebben recht op een startsubsidie. Bij de bepaling van de subsidiebedragen voor collectiebeherende organisaties werd rekening gehouden met hun indelingsniveau (internationaal, landelijk of bovenlokaal), het al dan niet aanvullende karakter van de werkingssubsidie en de kwaliteit van de aanvraag.

Musea Brugge opening Otobong Nkanga

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken krijgen 44 miljoen euro

De Vlaamse Regering wil ruimte geven aan collectiebeherende organisaties om hun werking verder te ontplooien zowel op bovenlokaal, landelijk als internationaal niveau. 5 functies staan centraal in die werking:

  • verzamelen,
  • behouden en borgen,
  • onderzoeken,
  • presenteren
  • participeren.

Die functies waarborgen dat de musea, archieven en erfgoedbibliotheken op een goede manier kunnen instaan voor de zorg en omgang met het cultureel erfgoed.

Musea

18 musea worden gesubsidieerd op landelijk niveau en 31 musea op bovenlokaal niveau.

Musea Brugge kan de komende 5 jaar rekenen op een substantiële werkingssubsidie van 2.758.000 euro. Die middelen zijn een belangrijke hefboom om Musea Brugge, met zijn 13 locaties, internationaal op de kaart te zetten en te tonen wat Vlaanderen aan cultureel erfgoed te bieden heeft.

GUM - Gents Universiteitsmuseum & Plantentuin krijgt voor het eerst een subsidie en wordt met een heel goede score meteen ingedeeld bij het landelijke niveau.

Abby Kortrijk, dat in 2024 zal openen, wordt alvast ingedeeld bij het bovenlokale niveau en ontvangt een subsidie die een mooie start mogelijk maakt. Ook Museum Vleeshuis, 't Gasthuys en MOU - Museum Oudenaarde worden voor het eerst bovenlokaal ingedeeld en ontvangen een mooie startsubsidie.

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies voor musea

 

Culturele archiefinstellingen

7 culturele archiefinstellingen worden gesubsidieerd op landelijk niveau en 3 op bovenlokaal niveau.

Archieven bewaren ons verleden en zorgen dat documenten en beelden, zowel op papier als digitaal, toegankelijk zijn.

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies voor culturele archiefinstellingen

 

Erfgoedbibliotheken

3 erfgoedbibliotheken worden gesubsidieerd op landelijk niveau en 1 op bovenlokaal niveau.

Openbare Bibliotheek Brugge, Universiteitsbibliotheek Gent en Conservatoriumbibliotheek Antwerpen zijn bibliotheken waarvan de cultureel-erfgoedwerking een onderdeel is van een bredere opdracht. Zij ontvangen voor het eerst een aanvullende subsidie.

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies voor erfgoedbibliotheken

experte in museum

Dienstverlenende organisaties

10 cultureel-erfgoedorganisaties met een landelijke, dienstverlenende rol krijgen steun.

De organisaties begeleiden en ondersteunen erfgoedbeheerders of cultureel-erfgoedgemeenschappen rond bepaalde thema’s. Hun belangrijkste taak is kennis en expertise delen en een sterk netwerk creëren om aan de gezamenlijke noden te voldoen.

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies voor dienstverlenende organisaties

Optocht

Werkplaats immaterieel erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed krijgt een subsidie van 1.081.000 euro voor haar landelijke erfgoedwerking. De organisatie helpt erfgoedgemeenschappen om hun levende tradities en praktijken te borgen en te versterken. 

magazines

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

De ondersteuning van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties werd opnieuw opgenomen in het Cultureelerfgoeddecreet.

Het professionele tijdschrift OKV brengt het gevarieerde cultureel erfgoedaanbod in Vlaanderen naar een breed publiek.

De Gulden Passer, Orgelkunst en Volkskunde zijn thematische publicaties die gericht zijn op een specifieke doelgroep en uitgegeven worden door toegewijde vrijwilligers.

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies voor periodieke cultureel-erfgoedpublicaties