Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering maakt erfbelasting betalen met cultuurgoederen aantrekkelijker

Belastingen op nalatenschap betalen met cultuurgoederen? Het kan en de voorwaarden worden interessanter. De Vlaamse Regering keurde definitief het decreet goed dat de regeling om cultuurgoederen in betaling te geven als erfbelasting, aantrekkelijker moet maken voor toekomstige erflaters, erfgenamen en testamentaire begunstigden.

vrouw en werkman bekijken schilderij

Sinds 2013 is het mogelijk om erfbelasting te betalen met cultuurgoederen. In de praktijk wordt die mogelijkheid echter zelden gebruikt. Om de betaling met cultuurgoederen interessanter te maken, keurde de Vlaamse Regering vorige maand het wijzigingsdecreet goed dat de oude regeling van 2013 aanpast.

Krachtlijnen van het decreet

Het decreet maakt het voor erflaters en erfgenamen aantrekkelijker om cultuurgoederen in betaling te geven en omvat volgende krachtlijnen:

  • De definitie van cultuurgoederen die in betaling kunnen worden gegeven, wordt uitgebreid.  
  • Een toekomstige erflater kan de Vlaamse Regering verzoeken te verklaren dat bepaalde cultuurgoederen ter betaling van de erfbelasting zullen aanvaard worden.
  • De waarde van de cultuurgoederen wordt verhoogd met 20% voor de inbetalinggeving.  
  • Wanneer de erfbelasting lager is dan de waarde van de cultuurgoederen kan het saldo worden uitbetaald.
  • De schulden waarvoor een inbetalinggeving mogelijk is, worden uitgebreid met alle aan de erfbelasting verbonden boetes, interesten en administratieve kosten. 

Topstukken en sleutelwerken

Een belangrijke wijziging in het decreet is dat niet enkel Topstukken in aanmerking komen voor de betaling van erfbelasting. Ook sleutelwerken kunnen in betaling worden gegeven. Sleutelwerken zijn cultuurgoederen die een bijzondere verrijking betekenen voor de collectie van collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties.

Het wijzigingsdecreet  moet zorgen voor belangrijke aanwinsten voor de collecties van musea,  culturele archiefinstellingen en  erfgoedbibliotheken. Na stemming door het parlement treedt het uiterlijk op 1 juli 2023 in werking.

Lees meer over het goedgekeurde decreet op beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be

Vragen

Heb je vragen over het decreet of de inbetalinggeving van cultuurgoederen?

Contacteer ons