Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaanderen in volle voorbereiding voor EU-voorzitterschap 2024

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Bij de Vlaamse overheid zijn de voorbereidingen daarvoor al volop aan de gang. Tijdens het voorzitterschap zullen er verschillende evenementen worden georganiseerd waarbij de Vlaamse sterktes in beeld worden gebracht. Dit zal ook aan bod komen tijdens het Vlaamse openingsfeest van het EU-voorzitterschap, op zaterdag 6 januari 2024 in Mechelen.  

Europa vlaggen

Tijdens het EU-voorzitterschap zullen enkele Vlaamse ministers de Raad voorzitten in bepaalde domeinen. Het gaat voor ons departement om de domeinen Cultuur, Jeugd en Media. Ook voor alle overige domeinen (Onderwijs, Transport, Energie, Industrie, Visserij, …) zal Vlaanderen expertise aanleveren en de Belgische standpunten mee bepalen.  

Om die rol optimaal te vervullen, is Vlaanderen zich momenteel zowel inhoudelijk als operationeel volop aan het voorbereiden. Zo zal de Vlaamse Regering in mei een nieuw projectplan publiceren met de Vlaamse inhoudelijke krachtlijnen (innovatie, weerbaarheid en verbinding) en prioriteiten per thematiek. Die zullen het Belgische programma mee vormgeven. 

Tijdens het voorzitterschap zelf zal Vlaanderen verschillende vergaderingen en evenementen organiseren om belanghebbenden op alle niveaus samen te brengen.  Deze vergaderingen en evenementen hebben als doel om Europese uitdagingen aan te pakken en om belangrijke thema’s voor Vlaanderen op de Europese agenda te plaatsen.