Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Werk van 17de-eeuwse vrouwelijke kunstenaars opgenomen in Topstukkenlijst

Er zijn weinig schilderijen van vrouwelijke kunstenaars uit de vroegmoderne tijd bewaard gebleven, en nog minder beeldhouwwerken. Hoewel de overgebleven werken zeldzaam en onmisbaar erfgoed zijn, zijn er nog maar weinig erkend als topstuk. De Vlaamse minister van Cultuur vult die lacune nu op en voegt 5 werken van 17de-eeuwse vrouwelijke kunstenaars toe aan de Topstukkenlijst.


Marie met Jezus + Crucifix

Uitzonderlijk beeldhouwster

 

Maria Faydherbe

Maria Faydherbe werd in 1587 geboren in een Mechelse kunstenaarsfamilie. Ze is de enige 17de-eeuwse beeldhouwster uit de Nederlanden van wie gesigneerde werken bewaard bleven.

Maria Faydherbe durfde openlijk in competitie te treden met haar mannelijke vakgenoten. Zij moet dus een zelfbewuste en daadkrachtige vrouw geweest zijn met een sterke wil om als beeldhouwster ernstig genomen te worden.

De sculptuur Maria met Kind Jezus en een Crucifix van haar hand zijn nu opgenomen in de Topstukkenlijst.

Stilleven met vis

Zeldzame 17de-eeuwse schilders

 

Clara Peeters

Clara Peeters was een van de meest innovatieve stillevenschilders van de 17de eeuw. Ze gaf de door mannen gedomineerde stilleventraditie een nieuwe dimensie.

Clara Peeters was bij leven een bekende kunstenares. Zo behoorden twee van haar werken tot de verzameling van de Madrileense markies van Leganés, een van de meest kieskeurige 17de-eeuwse verzamelaars. Ondanks haar faam is er weinig bekend over het leven van Clara Peeters.

Haar Stilleven met vis is nu officieel een topstuk. Het werk dateert van kort voor 1620 en is een uitstekend voorbeeld van het genre. Het stenen vergiet met karper en snoek en de gedroogde vissen en schaaldieren op het voorplan werden bijzonder minutieus en tastbaar geschilderd.

Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea

 

 

Michaelina Wautier

Michaelina Wautier werd in 1604 geboren in Bergen. Ze bouwde haar loopbaan uit in Brussel, waar ze rond 1650 actief was. Ze is een uitzonderlijk voorbeeld van een intellectuele  en ambitieuze kunstenares die in haar tijd bekendheid genoot.

Een 30-tal van haar schilderijen bleven bewaard, waaronder Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea, dat nu op de Topstukkenlijst staat. Bij dat werk wist Wautier op een originele manier het portretgenre te combineren met de historieschilderkunst.  

Portret van abt Johannes Chrysostomus van der Sterre

 

 

Catharina Pepijn

Over de Antwerpse Catharina Pepijn is weinig bekend. Van haar hand bleven slechts 3 portretten bewaard. Een daarvan is het Portret van abt Johannes Chrysostomus van der Sterre uit 1652. Dat biedt een uitzonderlijk vroegmodern voorbeeld van een portret van een hooggeplaatste clericus dat geschilderd werd door een vrouw.

 

Over de topstukkenlijst

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen opgesteld. Voor die beschermde voorwerpen gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen. Het behoud van dit erfgoed is van groot belang. Om die reden kun je er dan ook restauratiesubsidies voor aanvragen.