Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Zestien projecten stimuleren culturele samenwerking tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap

Poetik Bazar, ‘S’ comme Samenwerking, Rakanyak, Secrètes Sessions, Vrije Denkers, … Tijdens de 5de editie van de projectoproep in het kader van het Cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap werden 45 voorstellen met suggestieve titels ingediend – tegenover 33 in 2019.

Elk van deze voorstellen beantwoordde op zijn eigen manier aan de doelstellingen van de oproep: het stimuleren van de samenwerking tussen de culturele actoren van de twee gemeenschappen, het aanmoedigen van de verspreiding van de projecten en het vergroten van de wederzijdse participatie van het publiek.

Het samenwerkingsplatform dat bestaat uit experten uit de culturele sectoren, vertegenwoordigers van de ministers van Cultuur en van de administraties van elke gemeenschap is op 13 mei 2020 als jury bijeengekomen om op collegiale wijze de projecten te selecteren, en dit op basis van de criteria die in het reglement van de oproep zijn vastgelegd en van het beschikbare budget.

De ministers van Cultuur hebben deze selectie gevalideerd, en gezamenlijk 180.000 euro toegewezen aan de 16 geselecteerde projecten, die 32 culturele actoren van beide zijden van de taalgrens samenbrengen, van Hasselt tot Namen, van Drogenbos tot Terhulpen, van Gent tot Vielsalm, van Brussel en elders.

Een dichter des vaderlands, werken op klein papieren formaat, mysterieuze digitale wezens, productiebureaus die samenwerken om hun deuren te openen, kinderen die worden uitgenodigd om in beide talen cultureel verslaggever te spelen, de ontwikkeling van een landelijk hiphopnetwerk, en zelfs het behoud van ‘varend erfgoed' van historische waarde: het zijn stuk voor stuk ingrediënten die de kern vormen van de geselecteerde projecten. Een overzicht van de projecten en de toegekende subsidies vind je op de website die aan het samenwerkingsakkoord is gewijd. 

De ministers willen alle actoren die aan deze projectoproep hebben deelgenomen bedanken, en hopen dat de steun aan de geselecteerde projecten zal bijdragen tot de bevordering van het culturele aanbod van de twee gemeenschappen.

Meer info

Wil je meer weten over het Cultureel samenwerkingsakkoord of over de projectoproep? Lees er meer over op onze website.