Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Zorg voor nalatenschap Vlaamse kunstenaars

De eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluit hun oeuvre af. Maar wat gebeurt er met hun nalatenschap? Hoe worden hun archieven, collecties of praktijken geborgd? Als antwoord op die vragen start de minister een traject rond het kunstenerfgoed, dat loopt tot 2024.

Collectie Steve Wante

De vele bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20ste eeuw verdienen speciale aandacht en begeleiding. Nu de eerste generatie hedendaagse kunstenaars (vanaf 1945) er een punt achter zetten, moeten de nalatenschappen worden veiliggesteld. Omdat daar nog veel uitdagingen rond bestaan, start de minister een tweeledig traject rond het kunstenerfgoed.

 

Foto: Collectie Steve Wante © CEMPER

Bestaande dienstverlening rond kunstenerfgoed verfijnen

Momenteel krijgen een aantal cultureel-erfgoedorganisaties die zich bezighouden met kunstenerfgoed (onder andere CKV, CEMPER en VAi) structurele steun van Vlaanderen. Die organisaties richten zich tot specifieke disciplines binnen de kunsten en ontwikkelden een dienstverlening volgens eigen accenten. Op dit ogenblik komt die dienstverlening nog niet volledig tegemoet aan de vele noden van de kunstensector rond erfgoed. De kunstenaars en kunstorganisaties vinden ook nog niet altijd de weg naar de juiste hulp.  

Daarom laten we in samenwerking met de relevante actoren een onderzoek uitvoeren om de bestaande dienstverlening te analyseren. 

Die veldanalyse:  

  • brengt het bestaande aanbod helder in kaart;
  • benoemt de tekortkomingen en de overlappen;
  • formuleert beleidsadvies om de dienstverlening te verfijnen.  

Het onderzoek start in december 2022 en wordt opgeleverd in juni 2023. We zullen het onderzoeksrapport na afloop delen met de cultuursector. 

Daarnaast wordt nagegaan in welke mate Cultuurloket binnen haar dienstverlening zakelijke ondersteuning zal bieden rond nalatenschappen.

Pilootprojecten voor nalatenschap hedendaagse kunstenaars ondersteunen

In 2023 roepen we kunstenaars, organisaties of erfgenamen op om pilootprojecten op te zetten rond de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. Samenwerking met een cultureel-erfgoedorganisatie is daarbij aangeraden. De minister voorziet 340.000 euro. We streven naar uiteenlopende projecten, in termen van soorten aanvragers, kunstdisciplines en beoogde resultaten. 

De pilootprojecten zullen uitgebreid worden gedocumenteerd en worden begeleid door een intervisiegroep. 

Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt eind dit jaar.