Overslaan en naar de inhoud gaan
Noodfonds JEUGD Noodfonds JEUGD

Noodfonds JEUGD

Het noodfonds voorziet 16,1 miljoen euro steun voor de jeugdsector.

Concreet gaat het om de volgende steunmaatregelen:

  • 1.840.000 euro voor gesubsidieerde jeugdverenigingen;
  • 49.000 euro voor de Uitleendienst Kampeermateriaal;
  • 2,1 miljoen euro voor hostels;
  • 12,1 miljoen euro voor jeugdverblijfcentra.

De Vlaamse Regering keurde deze maatregelen goed op 10 juli 2020. 

Gesubsidieerde jeugdverenigingen

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis hebben heel wat organisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en opbrengsten. Met een bijkomende subsidie wil de Vlaamse Regering dat onevenwicht gedeeltelijk compenseren.

Om welke verenigingen gaat het? Verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Deze verenigingen hebben hierover al een e-mail ontvangen.  

Jeugdhostels

Door de coronamaatregelen worden de jeugdhostels geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Jeugdhostels die daardoor in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op het noodfonds en een bijkomende subsidie krijgen. 

Om welke jeugdhostels gaat het? Jeugdhostels met een subsidieovereenkomst op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. Deze hostels hebben hierover al een e-mail ontvangen.

Jeugdverblijfcentra

Door de coronamaatregelen worden de jeugdverblijfcentra geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Jeugdverblijfcentra die daardoor in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op het noodfonds Toerisme. 

Om welke jeugdverblijven gaat het? Jeugdverblijven die door Toerisme Vlaanderen in het kader van 'Toerisme voor Allen' als sociaal-toeristisch verblijf zijn erkend en waaraan het label jeugdtoerisme is toegekend. In het noodfonds Toerisme wordt daarvoor een bedrag van 12,1 miljoen euro voorzien. 

Toerisme Vlaanderen coördineert de verdeling van de steun aan jeugdverblijfcentra.