Overslaan en naar de inhoud gaan
Noodfonds MEDIA Noodfonds MEDIA

Noodfonds MEDIA

Het noodfonds voorziet 10 miljoen euro steun voor de mediasector.

Concreet gaat het om de volgende steunmaatregelen:

  • 1,9 miljoen euro voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor steun aan producties;
  • 3,8 miljoen voor de erkende regionale televisieomroepen;
  • 186.250 euro voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen;
  • 313.750 euro voor freelancers in de journalistiek;
  • 3,8 miljoen euro voor de VRT.

De Vlaamse Regering keurde deze steunmaatregelen goed op 3 en 10 juli. 

Vlaams Audiovisueel Fonds - VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds

Het VAF Mediafonds en VAF/Gamefonds ontvangen respectievelijk 1.8 miljoen euro en 100.000 euro. Die middelen zijn bestemd voor producties die door het VAF ondersteund worden en die schade hebben opgelopen door de coronacrisis.  

Welke producties komen in aanmerking voor steun?
Alle producties die het VAF in de jaren 2018, 2019 en 2020 ondersteund heeft binnen de domeinen fictie, animatie, documentaire en Innovatielab, komen in aanmerking voor steun. 

Compensatie voor welke schade?
Enerzijds de productieschade die optreedt om het lopende project te kunnen afwerken van zodra de heropstart weer mogelijk is, anderzijds de financieringsschade. Een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op deze middelen is dat een deel ervan ook gaat naar kwetsbare kernspelers.  

De nadere bepalingen i.v.m. de aanwending van deze extra middelen zijn opgenomen in addenda bij de beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds. Die addenda werden op 3 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Regionale televisieomroepen

Negen erkende regionale televisiezenders die reclame-inkomsten hebben verloren en daardoor in financieringsnood dreigen te komen, krijgen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming moet er in de eerste plaats voor zorgen dat ze hun decretale opdracht kunnen blijven uitvoeren en kunnen blijven uitzenden. Het noodfonds voorziet 3,8 miljoen euro. Voor elke regionale zender wordt een basisbedrag van 300.000 euro voorzien in het noodfonds. Afhankelijk van de opgelopen schade wordt dit bedrag verhoogd.

De voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de middelen en de verdeling ervan, worden bepaald in een uitvoeringsbesluit. Dat besluit werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Steun aan regionale televisieomroeporganisaties

Bekijk de verdeling van de middelen

Erkende lokale en netwerkradio-omroepen

De Vlaamse Regering voorziet 186.250 euro voor de ondersteuning van de lokale en netwerkradio-omroepen die door de Vlaamse overheid erkend zijn. 

De compensatie voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen moet helpen om de minderinkomsten of in bepaalde gevallen het volledig wegvallen van advertentieontvangsten op te vangen. 129 lokale radio-omroepen kunnen een forfaitaire vergoeding van 1.250 euro krijgen, voor vier netwerkradio-omroepen wordt een forfaitair bedrag van 6.250 euro voorzien. De voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de middelen en de verdeling ervan, worden bepaald in een uitvoeringsbesluit. Dat besluit werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Steun aan lokale en netwerkradio-omroeporganisaties

Bekijk de verdeling van de middelen

Ondersteuning van geschreven pers & journalistiek

De Vlaamse Regering voorziet 313.750 euro voor de ondersteuning van geschreven pers & journalistiek. 

Daarmee wil ze kleine spelers van het faillissement behoeden en freelance journalisten steunen die op weinig andere maatregelen een beroep kunnen doen. De ondersteuning gebeurt door organisaties waarmee de Vlaamse overheid een projectmatige band heeft, met name Fonds Pascal Decroos en Media.21.

Aan beide organisaties werd een projectsubsidie van 156.875 euro toegekend.

Openbare omroep VRT

3.8 miljoen euro gaat naar de openbare omroep VRT om een deel van de extra programmatie en kosten te dekken.