Overslaan en naar de inhoud gaan

Begroting

Begroting 2020

Op 9 november 2019 bezorgde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 aan het Vlaams Parlement, evenals het begrotingsvoorstel voor 2020. 

Het ingediende begrotingsvoorstel bevat voor de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media een aantal besparingsmaatregelen met betrekking tot de subsidiemiddelen. Hieronder vind je per beleidsveld de overzichten met de aangepaste subsidiebedragen 2020.

Cultuur - Overzichten werkingssubsidies

Er zijn twee generieke besparingen op de werkingssubsidies:

  • Op alle subsidiestromen wordt het aandeel voor werking niet geïndexeerd.
  • De generieke besparing van 6% op de subsidiemiddelen wordt in bepaalde gevallen bijgestuurd.

We verduidelijken hieronder wat dit betekent per subsector:

Kunsten (decreet + ad nominatim)

  • kunstenorganisaties: besparing van 6%
  • kunstinstellingen: besparing van 3%

Cultureel Erfgoed (decreet + ad nominatim)

  • besparing van 3%

Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  • besparing van 6%

Amateurkunstendecreet

  • besparing van 6%

Het totale budget voor projectsubsidies Kunsten voor volgend jaar bedraagt op dit moment 3,39 miljoen euro.

Cultureel erfgoed

 

Kunsten

 

Sociaal Cultureel Werk

Bovenlokaal

Intermediaire organisaties

 

Jeugd - Overzichten werkingssubsidies

Er zijn twee generieke besparingen op de werkingssubsidies:

  • Op alle subsidiestromen wordt het aandeel voor werking niet geïndexeerd.
  • De generieke besparing van 6% op subsidiemiddelen wordt in bepaalde gevallen bijgestuurd.

Hieronder vindt u een verduidelijking per sector. De gepubliceerde subsidiebedragen gelden op voorwaarde dat uitgavenbegroting 2020 door het Vlaams Parlement wordt aangenomen.

Decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Besparing van 3%.
Bovenbouworganisaties: besparing van 6%

Decreet Jeugdverblijfcentra

Besparing van 6%

Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk bijzondere doelgroepen

Besparing van 6%

Voor de subsidies aan jeugdorganisaties die werken met jongeren met een handicap, worden de besparingen teruggebracht tot 3%.
Bij de recente beslissing van minister Dalle over de werkingssubsidies 2020-2023 voor de jeugdhuizen en over de werkingssubsidies 2020-2023 voor de bovenlokale werkingen met kinderen en jongeren met een handicap is deze besparingsmaatregel al toegepast.

Decreet lokaal jeugdbeleid

Besparing van 3%

  • Subsidiebedrag 2020 VGC: € 1.073.455

 

Media - Overzichten subsidies: publicatie uitgesteld

De betrokken organisaties worden per brief op de hoogte gebracht.       

 

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de Vlaamse Regering.