Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsdocumenten

Bijdrage van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het regeerprogramma

De bijdrage aan het Vlaams regeerakkoord is een document dat de Vlaamse administratie overhandigt bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse Regering. Met die bijdrage wil de Vlaamse administratie de onderhandelaars zo goed mogelijk ondersteunen bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord. Ze bevat een omgevingsanalyse, een beschrijving en evaluatie van het huidige beleid en aanbevelingen voor het beleid van de aantredende regering. De nieuwe regering kan zich op deze aanbevelingen baseren om haar beleid voor de komende regeerperiode vorm te geven.

De bijdrage voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media komt tot stand dankzij een intensief voorbereidend proces van collega’s uit de verschillende entiteiten van het beleidsdomein. 

Bijdragen voor vorige zittingsperiodes vind je op de site van het Vlaams Parlement.

Beleidsnota's

Beleidsnota's zijn de teksten waarin elke Vlaamse minister aangeeft welk beleid hij wil voeren in de hele zittingsperiode. De beleidsnota's worden vlak na de installatie van de regering behandeld in het parlement.

Beleidsnota's van vorige zittingsperiodes vind je op de site van het Vlaams Parlement.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting (BBT) op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota

In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht.

In de vorige zittingsperiodes heette dat nog 'beleidsbrieven'. Je vindt ze op de site van het Vlaams Parlement.

Memorandum

Met het memorandum wil de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zijn prioriteiten formuleren voor de nieuwe beleidsperiode. Het memorandum behandelt alle deelsectoren waarover de SARC strategische adviezen formuleert, in het bijzonder kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen, sport en media.

> Memoranda SARC