Overslaan en naar de inhoud gaan

Best practices

Voorbeeldprojecten of ‘Best Practices’ kunnen de betrokken actoren in een traject Kunst in Opdracht inspireren en overtuigen van de betekenis en rol die kunst kan opnemen in een bepaalde context of situatie. De wisselwerking tussen praktijk en beleid creëert daarenboven nieuwe inzichten die verrijkend kunnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven en -instrumenten.

Het Platform Kunst in Opdracht wil de zeer diverse en uitgebreide praktijk van kunstopdrachten in de publieke ruimte in Vlaanderen illustreren door de voorbeeldprojecten en ‘Best Practices’ die via ontmoetingen, kennisdelingsmomenten, workshops, lezingen, debatten, … interessant en leerrijk bevonden worden, te delen met het brede netwerk van actoren. Aan de hand van verschillende communicatietools zullen getuigenissen van opdrachtgevers, ontwerpers, artistiek deskundigen en kunstenaars over het proces van hun projecten telkens vanuit  een ander perspectief met een geïnteresseerd publiek gedeeld worden. Deze getuigenissen tonen elk op hun manier de meerwaarde aan van deze kunstprojecten zowel voor publieke opdrachtgevers als voor de praktijkontwikkeling van kunstenaars. Zij zijn opgevat als een laagdrempelige en toegankelijke eerste kennismaking met de eigenheden van de praktijk van Kunst in Opdracht in de publieke ruimte en willen een beknopte inzage leveren in het proces van kwaliteitsvolle projecten.

10 Taarten, Simona Denicolai en Ivo Provoost - 2018, Genk

De ’10 Taarten’, een efemeer kunstproject van het kunstenaarsduo Simona Denicolai en Ivo Provoost, kwam in 2018 tot stand in het kader van de Pilootprojecten ‘Kunst in Opdracht.  Het Genks stadsbestuur brachten de ‘transformatie’ van het Heilig Hartmonument tot een breed, gedeeld oorlogsmonument aan als opdrachtsituatie. Denicolai & Provoost trokken de opdracht verder open en namen de lijst met alle aanvragen voor monumenten die de stad Genk bijhield als startpunt om het gesprek aan te gaan met een selectie van tien aanvragers. De aanvragen variëren van het oprichten van een monument voor de sluiting van Ford Genk tot zichtbaarheid voor het verzetsverleden in het publieke domein. De kunstenaars konden zo proeven van de complexiteit van het sociale weefsel van de stad en haar collectieve beleving. Het nadenken over dit sociale weefsel in relatie tot het herinneren en eren van historische erfenissen, heeft hen ertoe gebracht te denken in de richting van een reproduceerbaar 'monument'. Hoe de kunstenaars deze opdracht opvatten en realiseerden kan je in de video zien.

Dwarsligger, Observatorium - 2017, Aalst

De dienst Planning en Stadsvernieuwing en het Team Cultuur en Evenementen van de stad Aalst dienden samen de context van de stadsvernieuwingsprojecten langs de Dender in voor de Pilootprojecten ‘Kunst in Opdracht. Meer dan Object’. De Dender is de ‘blauwe draad’ die het stadshart van noord naar zuid dooradert en wordt de drager van de nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het Nederlandse kunstenaarscollectief, Observatorium, creëerde met het drijvende kunstwerk ‘De Dwarsligger’ een ontmoetingsruimte op het water en ging daarmee in op de uitnodiging een project te ontwikkelen dat interactie aanwakkert. Het heeft als opzet de bewoners van Aalst te geleiden naar toe-eigening van de nieuwe publieke zones die geleidelijk aan in het stadshart langsheen de oevers van de Dender zullen ontstaan. Twee leden van Observatorium geven in de video tekst en uitleg bij het tot stand komen van hun kunstproject.