Overslaan en naar de inhoud gaan
Protocollen Protocollen

Protocollen

Verstrengde maatregelen

- Laatste update: 23 maart 2021 - 

De slechte coronacijfers hebben gezorgd voor alsmaar strengere maatregelen vanuit de federale regering. Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, theaters en bioscopen blijven daarom gesloten voor het publiek.

Er gelden bepaalde uitzonderingen voor musea, bibliotheken, spelotheken en mediatheken, en culturele plaatsen voor kinderen t.e.m. 12 jaar en jongeren t.e.m. 18 jaar. Deze federale maatregelen overstijgen de basisprotocollen. Raadpleeg eveneens de actuele voorwaarden in het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket.

Basisprotocol voor de jeugdsector

Het basisprotocol voor de jeugdsector biedt een overzicht van de richtlijnen binnen het bevoegdheidsdomein Jeugd.
Sinds 22 maart gelden andere richtlijnen voor jeugdwerkactiviteiten.

Basisprotocol Jeugd en richtlijnen

Basisprotocol Cultuur

Het basisprotocol voor de cultuursector biedt een overzicht van de richtlijnen binnen het bevoegdheidsdomein Cultuur. De meeste recente versie dateert van 22 maart 2021. Bijkomend is er nu een kader cultuur dat de huidige fasering apart oplijst.

Basisprotocol Cultuur

Basisprotocol cultuur

Vanaf 8 juni 2020 mocht de cultuursector haar activiteiten zonder publiek hervatten. Op 1 juli 2020 werden activiteiten mét publiek ook toegestaan. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Daarvoor zijn protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister en in overleg met de sector. Op 24 oktober 2020 gold code rood. Momenteel overstijgen de federale maatregelen code rood voor de cultuursector.

Op 8 januari werd een nieuw basisprotocol ingediend bij het federale commissariaat. Dit basisprotocol regelt de voorwaarden voor een veilige heropstart van culturele activiteiten in 2021, in een neergaande fase van de epidemie. Naast de zes gouden basisregels, wordt hierbij rekening gehouden met de tien geboden die de veiligheid van een activiteit moeten garanderen.  Op 22 maart werd de nieuwste versie goedgekeurd. Bijkomend is er een kader cultuur dat de huidige fasering apart oplijst.

Momenteel overstijgen de federale maatregelen code rood voor het basisprotocol cultuur. Enkel een beperkt aantal activiteiten is onder de verstrengde maatregelen in code rood mogelijk (werken achter de schermen voor professionelen, activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. achttien, ...)

> Raadpleeg de actuele voorwaarden in het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket.

Aanvullende sectorgidsen en protocollen

Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.