Overslaan en naar de inhoud gaan
Protocollen Protocollen

Protocollen

- Laatste update: 28 oktober 2020 -

Op 27 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om een aantal extra maatregelen in te voeren. 

Het streefdoel is daarbij om het aantal sociale contacten maximaal te beperken. De volgende maatregelen moeten daar mee voor zorgen, al is het gedrag van elke individuele persoon even belangrijk.

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven twaalf jaar wordt stopgezet.  
 • Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder twaalf jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting.
 • Alle evenementen, zowel indoor als outdoor, worden verboden.
 • Indooractiviteiten zijn verboden, o.a. bioscopen, binnenspeeltuinen, … .
 • Alle cultuurhuizen (o.a. de musea, culturele centra, …) gaan dicht voor het publiek. Bibliotheken mogen wel open blijven.
 • Er is een samenscholingsverbod vanaf vier personen, dus je kan met niet meer dan dat aantal afspreken. Bovendien moet je de regels rond social distance, nauwe contacten, enz. te allen tijde respecteren.

Deze maatregelen, en die van de federale en provinciale overheden, zijn hiërarchisch hoger in rang dan de bepalingen in het protocol.

  Basisprotocol cultuur

  Sinds 8 juni mag de cultuursector haar activiteiten zonder publiek hervatten. Intussen mogen activiteiten mét publiek ook doorgaan. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Daarvoor zijn protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister en in overleg met de sector.

  Vanaf 24 oktober geldt code rood voor de cultuursector.

   

  De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz.

  Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

  Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.

  Basisprotocol met kleurencodes  - nieuwe versie

  Sinds september 2020 hebben we in het basisprotocol een gefaseerde aanpak opgenomen, gekoppeld aan de kracht van de pandemie. We gebruiken daarvoor kleurencodes, die telkens de ernst van de situatie en bijhorende maatregelen voor onze sector vastleggen. In oktober 2020 werd deze gefaseerde aanpak ook gekoppeld aan de Nationale Barometer, waar men met gevarenlevels werkt.

  Wat is nieuw?

  Sinds 1 september geldt een gefaseerd basisprotocol cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. Op basis van nieuwe inzichten kan dit protocol tussentijds aangepast worden. We belichten hieronder steeds de belangrijkste nieuwigheden.
   

  Nieuw vanaf 24 oktober

  Het nieuwe basisprotocol behoudt de kleurencodes en koppelt deze aan de vier alarmfases van de coronabarometer. Er werden een aantal regels toegevoegd, vooral met het oog op een schakeling naar fase rood. We zetten de belangrijkste op een rij:

  • Het aantal toegelaten personen wordt gekoppeld aan densiteit (p/m²). Deze maatregel is strenger bij risico-activiteiten.
  • Activiteiten met ‘contact’, zoals theater, worden an sich niet verboden in code rood, maar er gelden wel strenge voorwaarden.
  • Voor evenementen is het kader aangepast aan de verschillende kleurencodes.

   Aanvullende sectorgidsen en protocollen

   Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.