Overslaan en naar de inhoud gaan
Protocollen Protocollen

Protocollen

Verstrengde maatregelen

- Laatste update: 1 februari 2021 - 

De slechte coronacijfers hebben gezorgd voor alsmaar strengere maatregelen vanuit de federale regering. Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, theaters en bioscopen zijn daarom gesloten voor het publiek.

Er gelden uitzonderingen voor musea, bibliotheken, spelotheken en mediatheken, en culturele plaatsen voor kinderen t.e.m. 12 jaar en jongeren t.e.m. 18 jaar. Deze federale maatregelen overstijgen het basisprotocol Cultuur.

> Raadpleeg de actuele voorwaarden in het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket.

Basisprotocol voor de jeugdsector

Het basisprotocol voor de jeugdsector biedt een overzicht van de richtlijnen binnen het bevoegdheidsdomein Jeugd.
Vanaf 1 februari gelden andere richtlijnen voor jeugdwerkactiviteiten.

Basisprotocol Jeugd en richtlijnen

Culturele activiteiten voor kinderen en jongeren

Volgens het Ministerieel Besluit  van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mogen kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar opnieuw culturele activiteiten uitvoeren, onder verstrengde voorwaarden.

> Lees meer over de specifieke voorwaarden waaraan de activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar moeten voldoen.

Heropening musea

Volgens het Ministerieel Besluit  van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mogen de musea en kunsthallen die door de federale regering of een deelstaat erkend zijn, heropenen. Ook tentoonstellingen in culturele centra kunnen onder deze definitie vallen.

Raadpleeg het protocol voor musea en de Sectorgids professionele kunsten voor meer info over museale en tentoonstellingswerking.

Een overzicht van de musea die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn, vind je in het register of in deze lijst.

Basisprotocol cultuur

Vanaf 8 juni 2020 mocht de cultuursector haar activiteiten zonder publiek hervatten. Op 1 juli 2020 werden activiteiten mét publiek ook toegestaan. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Daarvoor zijn protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister en in overleg met de sector. Op 24 oktober 2020 gold code rood. Momenteel overstijgen de federale maatregelen code rood voor de cultuursector.

Op 8 januari werd een nieuw basisprotocol ingediend bij het federale commissariaat. Dit basisprotocol regelt de voorwaarden voor een veilige heropstart van culturele activiteiten in 2021, in een neergaande fase van de epidemie. Naast de zes gouden basisregels, wordt hierbij rekening gehouden met de tien geboden die de veiligheid van een activiteit moeten garanderen.  

Momenteel overstijgen de federale maatregelen code rood voor het basisprotocol cultuur. Enkel een beperkt aantal activiteiten is onder de verstrengde maatregelen in code rood mogelijk (werken achter de schermen voor professionelen, activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. achttien, ...)

> Raadpleeg de actuele voorwaarden in het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket.

Basisprotocol met kleurencodes

Sinds september 2020 hebben we in het basisprotocol een gefaseerde aanpak opgenomen, gekoppeld aan de kracht van de pandemie. We gebruiken daarvoor kleurencodes, die telkens de ernst van de situatie en bijhorende maatregelen voor onze sector vastleggen. In oktober 2020 werd deze gefaseerde aanpak ook gekoppeld aan de Nationale Barometer, waar men met gevarenlevels werkt. Sinds februari 2021 werden nieuwe veiligheidsmaatregelen (tien geboden) opgenomen in het basisprotocol.

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Het basisprotocol behoudt de kleurencodes en koppelt deze aan de coronabarometer. We zetten de belangrijkste op een rij:

 • Het aantal toegelaten personen wordt gekoppeld geregeld. Deze maatregel is strenger bij risico-activiteiten.
 • Activiteiten met ‘contact’, zoals theater, worden an sich niet verboden in code rood, maar er gelden wel strenge voorwaarden.
 • Voor evenementen is het kader aangepast aan de verschillende kleurencodes.

  Momenteel overstijgen de federale maatregelen code rood voor het basisprotocol cultuur. Enkel een beperkt aantal activiteiten is onder de verstrengde maatregelen in code rood mogelijk (werken achter de schermen voor professionelen, activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar, ...)

  > Raadpleeg de actuele voorwaarden in het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket.

  Aanvullende sectorgidsen en protocollen

  Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.