Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproepen Media

TETRA Media

 

Wat

Deze oproep richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan innovatie en/of digitale transformatie in de mediasector. De oproep biedt een kans om in te spelen, aan te sluiten en bij te dragen aan de projectlijnen of clusters thematische prioriteiten, die in de nota 'Relanceplan Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media’ van de Vlaamse Regering gedefinieerd zijn. 

Het gaat daarbij meer specifiek om:

  1. het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent;
  2. slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen;
  3. mediaplatformen van de toekomst;
  4. desinformatie.

De projectvoorstellen moeten zich richten op een of meer van de volgende doelgroepen:

  1. de grote en kleine mediabedrijven;
  2. facilitaire mediabedrijven en toeleveranciers op het vlak van technologie aan de mediasector;
  3.  contentleveanciers / productiehuizen;
  4. telecomoperatoren.
Doel
Het vertalen van recent beschikbare academische kennis in concrete, nuttige informatie voor het bedrijfsleven, zodat de doelgroep (primair niet R&D intensieve KMO’s) sneller en efficiënter kan innoveren. Bedrijven zouden deze stap zonder de TETRA projecten zelf niet zetten.
Voor wie
De aanvrager (of meerder aanvragers) is een onderzoeksgroep van een Vlaamse hogeschool of Vlaamse universiteit die actief bezig is met praktijkgericht onderzoek.
Lancering oproep
25 oktober 2021
Deadline aanvraag
8 februari 2022
Toekenning subsidie
Juni 2022
Start projecten
Maximaal 6 maanden na toekenning van de subsidie
Meer info
Website VLAIO

Projectoproep digitale transformatie

Wat

Deze oproep beoogt ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2 tot 3 jaar) die een onderneming kunnen veranderen en versterken, om zo op korte termijn effectieve toegevoegde waarde creëren.

Mogelijke thema’s: verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen, mediaplatformen en tools van de toekomst (zoals vernieuwing in journalistiek en storytelling of innovatieve 5G-toepassingen).

Voorwaarde: projecten kunnen alleen uitgevoerd worden door samenwerkingsverbanden uit de brede mediasector. Kleinschalige projecten door minstens 2 partners, grootschalige projecten door minstens 4 partners.

Doel

Het versterken van de de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem.

Voor wie

Aanvragers in de brede mediasector: mediaorganisaties, facilitaire mediabedrijven, productiehuizen, dienstenverdelers, mediatechnologiebedrijven en onderzoeksgroepen media.

Lancering oproep
7 juni 2022
Deadline aanvraag
29 augustus 2022
Toekenning subsidie
december 2022
Start projecten
1 januari 2023
Meer info
Projectoproep Digitale transformatie

ICON Media

 

Wat

Vraaggedreven, coöperatief onderzoek naar hardware- en/of software-innovaties in Vlaanderen.

Imec.icon-projecten zijn opgezet als een O&O-samenwerking tussen Vlaamse bedrijven en academische onderzoeksgroepen, met de bedoeling om geavanceerde commerciële producten mogelijk te maken.

Gedurende twee jaar werken multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of socialprofitorganisaties samen aan de ontwikkeling van digitale oplossingen.

Doel
Het genereren van een economisch en sociaal toegevoegde waarde via multidisciplinair onderzoek.
Voor wie
De aanvrager is een consortium van minimaal 2 onderzoeksgroepen en 3 Vlaamse bedrijven.
Lancering oproep
22 februari 2022
Deadline aanvraag
26 april 2022
Toekenning subsidie
Nog geen info beschikbaar
Start projecten
1 juli 2022
Meer info
Website imec

Projectoproep desinformatie

 

Wat

Praktijkgerichte en innovatieve projecten die bijdragen aan de opdracht van mediaspelers tot het verspreiden van juiste informatie.

Mogelijke thema’s: verhogen van de mediawijsheid en de weerbaarheid van burgers of journalisten/redacties tegen desinformatie: nieuwe diepgaande inzichten inzake desinformatie;  innovatie tools en technologieën om desinformatie te detecteren of te weerleggen.

Voorwaarde: de projectroep heeft tot doel inzichten, kennis en of tools te ontwikkelen die daarna breed verspreid en opengesteld worden aan alle geïnteresseerden.

De projecten kunnen alleen uitgevoerd worden door samenwerkingsverbanden van minstens 2 relevante partners uit de nieuwsmediasector, de onderzoekswereld of het mediawijsheidsveld. Daarvan moet minstens 1 partner uit de nieuwsmediasector komen (= erkend door de Raad voor de Journalistiek).

Doel

Het verhogen van de maatschappelijke en redactionele weerbaarheid tegen desinformatie.

Voor wie

De nieuwsmediasector, het mediawijsheidsveld, onderzoeksgroepen rond media uit het academisch of hoger onderwijs.

Lancering oproep
21 maart 2022
Deadline aanvraag
2 mei 2022
Toekenning subsidie
augustus/september 2022
Start projecten
1 oktober 2022
Meer info
Projectoproep Desinformatie