Overslaan en naar de inhoud gaan
Steun aan structureel gesubsidieerde hostels Steun aan structureel gesubsidieerde hostels

Steun aan structureel gesubsidieerde hostels

Wat

Door de coronamaatregelen worden de Vlaamse jeugdhostels geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Voor jeugdhostels die daardoor in financiële problemen komen, voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende subsidie uit het noodfonds. 

De financiële steun is een compensatie voor het omzetverlies en wordt twee keer toegekend:

 • een eerste keer voor de periode van 14 maart tot en met 7 juni 2020;
 • een tweede keer voor de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020.

Voor wie

Hostels die erkend zijn door het decreet Toerisme voor Allen en het Logiesdecreet en die een subsidieovereenkomst hebben met het Departement CJM op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijven, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, komen in aanmerking voor een bijkomende subsidie. In totaal gaat het om 22 hostels

Overzicht gesubsidieerde hostels

Hoe en wanneer aanvragen

Periode van 14 maart tot en met 7 juni 2020

Aanvragen voor deze periode kunnen niet meer ingediend worden. De beslissingen werden gecommuniceerd via KIOSK.

Periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020

Als hoofdvertegenwoordiger van een doelgroeporganisatie ontvang je in de week van 7 september een e-mail met de vraag om in KIOSK een aanvraagformulier in te vullen en dit Excelbestand op te laden. Je hebt daarvoor tot 30 september 2020 de tijd.

Via beide bestanden lever je onder andere de volgende informatie aan: 

 • algemene gegevens over je hostel;

 • aantal overnachtingen

  •  in de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2017;
  •  in de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2018;
  • in de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2019;
  • in de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020.
 • een overzicht van eventuele andere premies (inclusief bedrag) die je hostel al ontving als financiële ondersteuning om de gevolgen van coronamaatregelen op te vangen in de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020.

Opgelet! De hostels komen alleen voor financiële ondersteuning in aanmerking als ze voor alle organisaties die voor de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020 een verblijf bij hen hadden geboekt, die daarvoor al een voorschot hadden betaald en die de boeking moesten annuleren wegens corona, het voorschot volledig hebben terugbetaald of in onderlinge overeenkomst de boeking hebben verplaatst.

Contact

Heb je vragen over deze subsidie? Stuur een mail naar jeugdverblijven@vlaanderen.be