Overslaan en naar de inhoud gaan
Amateurkunstendecreet: internationele culturele projecten in Vlaanderen georganiseerd Amateurkunstendecreet: internationele culturele projecten in Vlaanderen georganiseerd

Amateurkunstendecreet: internationele culturele projecten in Vlaanderen georganiseerd

Func­ties en cri­te­ria

Deze subsidie is voor internationale culturele projecten die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen

Je dient je projectdossier digitaal in via KIOSK. Het is belangrijk dat je in de aanvraag rekening houdt met de kwaliteitscriteria. Dien je dossier voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september) van het jaar dat voorafgaat aan de realisatie van het project in via KIOSK.

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, houdt rekening met deze kwaliteitscriteria

  • de profilering en positionering van je project binnen het amateurkunstenveld;
  • de artistieke of educatieve kwaliteit van je project;
  • de internationale dimensie of uitstraling van je project;
  • het bereik van een breed en divers publiek;
  • de samenwerking met partnerorganisaties en stakeholders;
  • en het zakelijke beheer: correspondeert de inhoudelijke planning met de zakelijke planning? Zijn de begroting en timing haalbaar en realistisch?

Op basis van het advies van de commissie, legt de administratie een ontwerp van beslissing voor aan de minister. Die deelt vóór 31 december zijn of haar beslissing mee.

Na toe­ken­ning

en laatste twee maanden na afloop van je project, dien je via KIOSK de verantwoording in, die bestaat uit een inhoudelijk verslag, een gedetailleerde afrekening en facturen die verwijzen naar de afrekening. Je zal een bericht ontvangen vanuit KIOSK over de indiendatum van de verantwoording.

Nadat je verantwoording goedgekeurd is door de administratie, kan het resterende saldo van de subsidie uitbetaald worden.

Vra­gen

Heb je vragen over subsidies voor internationale culturele projecten in Vlaanderen? Contacteer Lore Goovaerts.

Lore Goovaerts
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 20
Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk