Overslaan en naar de inhoud gaan
Circusdecreet 2019: projectsubsidies festivals Circusdecreet 2019: projectsubsidies festivals

Circusdecreet 2019: projectsubsidies festivals

Wat

Vlaanderen wil met de projectondersteuning voor circusfestivals speelplekken bieden aan circusgezelschappen en -artiesten, en zo circusvoorstellingen tot bij een breed en divers publiek brengen. Het projectmatige karakter van de subsidie moet de festivalorganisator wakker houden voor vernieuwing en dynamiek.

Een gesubsidieerd circusfestival heeft circuspresentatie als kerntaak. Circusvoorstellingen staan centraal in de programmatie en krijgen het grootste aandeel in het festival.

Je moet de projectsubsidie inzetten voor de kosten die rechtstreeks verband houden met de organisatie van je festival. 

Voor wie

Een projectsubsidie voor de organisatie van een circusfestival kan je enkel aanvragen als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel. De meest gekende rechtsvorm is de vzw maar je komt ook in aanmerking als gemeente of coöperatieve rechtsvorm die geen winst uitkeert. De statuten van je organisatie kunnen hierover uitsluitsel bieden.

Je kan deze subsidie niet aanvragen als je organisatie binnen het Circusdecreet al een subsidie ontvangt als circuswerkplaats, circusatelier, circusgezelschap, circuscentrum of voor creatie en spreiding van een circusproductie.

Projectsubsidies voor de organisatie van een circusfestival

Voorwaarden en indiendata