Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor een regionale dienstverlenende rol (cultureel-erfgoedconvenant) Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor een regionale dienstverlenende rol (cultureel-erfgoedconvenant)

Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor een regionale dienstverlenende rol (cultureel-erfgoedconvenant)

Wat

Een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op regionaal niveau in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet  dient als financiële ondersteuning voor besturen die een dienstverlenende rol uitvoeren ter ondersteuning van cultureel erfgoed, beheerders ervan en cultureel-erfgoedgemeenschappen.

De dienstverlening moet inspelen op een aantoonbare en duidelijk afgebakende nood in de cultureel-erfgoedwerking op het grondgebied of een bredere regio.

Voor wie

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan de volgende besturen die een dienstverlenende rol opnemen op regionaal niveau:

  • steden en gemeenten, verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op regionaal niveau moet de Vlaamse Gemeenschapscommissie een depotbeleid ontwikkelen voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel die een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol opneemt, en van eventuele collectiebeherende organisaties voor zover deze de dienstverlenende rol mee opnemen.