Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Wat

De Vlaamse Regering kan éénmaal om de zes jaar werkingssubsidies toekennen aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om de participatie van de kinderen en jongeren te creëren of te stimuleren. Hierdoor kunnen de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Voor wie

Als initiatiefnemer voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voldoet jouw organisatie op het moment van de aanvraag reeds aan volgende voorwaarden:

  • Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Je organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod.
  • Je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van eigen praktijkervaring.
  • Je dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar.
  • Je beschikt over een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
  • Je hebt minstens 8 voltijdse VTE’s jeugdwerkaanbod in dienst.