Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglement kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Wat

Deze tijdelijke subsidielijn wil kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken. Ze vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een hoge drempel heeft. Deze subsidielijn mikt vooral op amateurkunstenorganisaties, en kleinere, al dan niet professionele spelers die een kleinschalig bovenlokaal cultuurproject willen opzetten. Dit nieuw subsidiereglement maakt bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat.  

Voor wie

Volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

  • culturele of jeugdactoren;
  • met een rechtspersoon zonder winstgevend doel, een lokaal bestuur, district of autonoom gemeentebedrijf.
  • gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waarbij de aanvrager wegens zijn activiteiten moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap;
  • die geen werkingssubsidie ontvangen vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Voorwaarden en indiendata