Overslaan en naar de inhoud gaan
Tax Shelter Audiovisuele Werken Tax Shelter Audiovisuele Werken

Tax Shelter Audiovisuele Werken

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in audiovisuele (co)producties.

Voor wie

Alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen, met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken, komen in aanmerking als producent. Je mag geen televisieomroep zijn, of verbonden zijn met een omroep. Sinds juli 2016 kan je als productievennootschap wel raamovereenkomsten afsluiten met een omroep en toch in aanmerking komen voor taxshelter. De productie en exploitatie van het audiovisuele werk mag de verbonden omroep in dat geval geen rechtstreeks voordeel opleveren.

Een producent kan zelf investeerders zoeken of beroep doen op een gespecialiseerde organisatie als tussenpersoon. Zowel de tussenpersoon als de producent moeten erkend zijn door de minister van Financiën.

Elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige komt in aanmerking als investeerder, tenzij het een productievennootschap of televisieomroep is.

Op wel­ke pro­jec­ten is de taxs­hel­ter van toe­pas­sing?

Een grote verscheidenheid aan audiovisuele producties komt in aanmerking voor financiering onder taxshelter:

Fictiefilms, documentaires, animatiefilms, kortfilms bestemd voor de bioscoop, lange fictiefilms voor televisie, fictieseries, animatieseries, kinder- en jeugdreeksen, documentaires voor televisie, virtual reality producties en webseries.

Ze moeten door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn als Europese audiovisuele productie en vallen onder de EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten (2010/13/EU) of binnen het toepassingsgebied van een bilateraal coproductieakkoord van België of de Vlaamse Gemeenschap met een andere staat.

Wel­ke stap­pen moet je als pro­du­cent on­der­ne­men?

Stap 1

Bij de FOD Financiën een erkenning aanvragen van de producent of tussenpersoon. Meer informatie hierover vraag je aan bij de cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

 
Stap 2

Voor je concrete productie bij de Vlaamse overheid een erkenning aanvragen als Europees audiovisueel werk, via de taxshelterapplicatie. Je ontvangt een eerste certificaat.

Als je aanvraag gaat over een documentairereeks voor televisie, bezorg je een intentieverklaring van de regisseur, waaruit blijkt dat het om een creatieve documentaire gaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

 
Stap 3

Raamovereenkomsten afsluiten met investeerders, met het oog op de financiering van je productie. Binnen een maand na ondertekening moet je elke raamovereenkomst neerleggen bij de FOD Financiën.

 
Stap 4

Opvolgen of de investeerder binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 18 maanden, of binnen de 24 maanden voor animatiefilms.

 
Stap 5

Via de taxshelterapplicatie het tweede certificaat aanvragen bij de Vlaamse overheid. Je bewijst dat de productie is voltooid, dat de taxsheltermiddelen niet meer dan 50% van het totale budget bedragen en alleen aangewend werden voor de uitvoering van dat budget.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

 
Stap 6

Het definitieve taxshelterattest aanvragen bij de FOD Financiën, cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be. Reken op minstens twee maanden voor de behandeling van een aanvraag.

Steun aan­vra­gen via Eu­ri­ma­ges

Als je voor een (co)productie zowel via Eurimages als via taxshelter steun wil aanvragen, raden wij je aan om goed op tijd een dossier in te dienen. Het kan twee maanden duren voor je een eerste certificaat voor taxshelter ontvangt.

Breng het Departement CJM (team Media en Film) via mail op de hoogte van je aanvraag, en vermeld dat je ook steun aanvraagt bij Eurimages.