Overslaan en naar de inhoud gaan

Tax Shelter Audiovisuele Werken

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in audiovisuele (co)producties. 

Bedrijven die investeren in een erkend Europees audiovisueel werk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor audiovisuele producenten een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele wijzigingen aan de taxshelter wetgeving in werking getreden. In de geconsolideerde wetgeving staan de relevante wijzigingen aangeduid. De memorie van toelichting geeft hierbij de nodige verduidelijking.  

Voor wie

Alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen, met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken, komen in aanmerking als producent. Je mag geen televisieomroep zijn, of verbonden zijn met een omroep. Sinds juli 2016 kan je als productievennootschap wel raamovereenkomsten afsluiten met een omroep en toch in aanmerking komen voor taxshelter. De productie en exploitatie van het audiovisuele werk mag de verbonden omroep in dat geval geen rechtstreeks voordeel opleveren.

Een producent kan zelf investeerders zoeken of beroep doen op een gespecialiseerde organisatie als tussenpersoon. Zowel de tussenpersoon als de producent moeten erkend zijn door de minister van Financiën.

Elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige komt in aanmerking als investeerder, tenzij het een productievennootschap of televisieomroep is. 

Taxshelter voor de audiovisuele sector

Voorwaarden