Overslaan en naar de inhoud gaan

Tax Shelter Podiumkunsten

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in podiumwerken of audiovisuele (co)producties.

Bedrijven die investeren in een erkend Europees podiumwerk of audiovisueel werk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor kunstenorganisaties en audiovisuele producenten een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Voor wie

De producent moet eerst en vooral een erkenning als productievennootschap hebben. Die wordt door de cel Taxshelter van de FOD Financiën afgeleverd.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Belgische productievennootschappen met als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties, die erkend zijn door de minister van Financiën.
  • Verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen: ook zij kunnen erkend worden door de minister van Financiën en raamovereenkomsten afsluiten volgens de taxshelterregeling. Ze worden dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.