Welke controles mag u verwachten?

Voor personenwagens gebeuren de controles met behulp van nummerplaatherkenningsscanners. Op die manier doen de controleurs enkel de voertuigen stoppen die in overtreding zijn. Dit verhoogt enerzijds sterk de efficiëntie van de controles en beperkt anderzijds de last voor de chauffeurs tot een minimum.

Naast de controles op eigen initiatief nemen de controleteams regelmatig deel aan verkeerscontroleacties samen met de politie of andere overheidsinstellingen.

Tenslotte gebeuren er gerichte controleacties als de wetgeving verandert of als er een stijging is in de overtredingen. Regelmatig verandert deze focus van de controleacties.

Wat zijn de gevolgen bij een overtreding?

Bij vaststelling van een overtreding stellen de controleurs een proces-verbaal op en moet de overtreder de achterstallige belastingen, inclusief een eventuele boete, onmiddellijk betalen. Verder kan die betaling ook via Bancontact of kredietkaart gebeuren.

Als de overtreder niet onmiddellijk betaalt zijn er twee mogelijkheden:

  • het voertuig wordt in beslag genomen en getakeld;
  • er wordt een wielklem geplaatst.

De boetes zijn vastgelegd in een besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst.

Overtredingen en boetes

Controleresultaten

Jaar

Aantal controles

Aantal overtredingen

% Overtreders

Geïnd Bedrag
(Hoofdsom + Boete)

2011

118.912

3.158

2,66 %

1.508.739,73 €

2012

330.098

6.971

2,11 %

3.592.195,97 €

2013

349.069

7.228

2,07 %

3.117.255,11 €

2014

543.468

8.207

1,51 %

4.077.061,00 €

2015

678.482

7.348

1,08 %

3.526.633,60 €

2016

896.407

8.208

0,92%

4.991.625,70 €

2017

1.098.705

10.583

0,96%

6.595.581,49 €

2018

993.593

9.743

0,98%

6.256.874,93 €

2019

740.754

6.085

0,82%

3.317.900,00 €