Voorwaarden

Op de website van VLAIO leest u aan welke voorwaarden een onderneming moest voldoen ((opent in nieuw venster)) om recht te hebben op de premie.

Procedure

U kunt de premie niet meer aanvragen.

Op de VLAIO-website leest u hoe u de premie kon aanvragen ((opent in nieuw venster)).

Terugvorderingen

U kunt een bezwaar indienen tegen een terugvordering. Dat kan via coronacorrectie@vlaio.be (opent in uw e-mail applicatie). Het bezwaar moet wel nieuwe elementen bevatten tegenover het ingediende dossier dus bijvoorbeeld bijkomend fotomateriaal. In het onderwerp noteert u best ‘bezwaar terugvordering + dossiernummer’.

Bedrag

Tot en met 5 april

Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro. De premie dekte de periode tot en met 5 april.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen gold dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro kregen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020.

Na 8 juni

Ondernemingen die nog langer volledig gesloten moesten blijven vanwege de federale coronamaatregelen, konden voor de volgende sluitingsperiodes een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag (dus niet ondernemingen die vrijwillig gesloten bleven). Zij moeten de dagpremie wel zelf online aanvragen. Vraag de dagpremie aan ((opent in nieuw venster)).

Alleen dancings en discotheken konden nog verder sluitingspremies krijgen tot 30 september 2020. Sinds 1 oktober kunnen ze een beroep doen op het nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme..

Ondernemingen die sluitingspremies krijgen voor de periode van 1 augustus- 30 september, kunnen geen Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen.