Voorwaarden

Verplichte sluiting

U komt in aanmerking voor deze premie als u uw onderneming verplicht moet sluiten door de corona-sluitingsmaatregelen. Ook als u de fysieke inrichting van uw zaak verplicht sluit, maar wel online (blijft) verkopen, hebt u recht op de corona-hinderpremie. 

Bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vindt u een overzicht van handelszaken en winkels die wel of niet moeten sluiten. Op de federale corona-website staat een gelijkaardig overzicht bij de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen (opent in nieuw venster).
Twijfelt u of u verplicht bent uw zaak te sluiten? Neem dan contact op met de corona-informatiedienst (opent in nieuw venster) van de FOD Volksgezondheid (0800 14 689).

Als uw onderneming niet verplicht is haar activiteiten stop te zetten, komt ze niet in aanmerking voor de corona-hinderpremie.

Bijkomende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de corona-hinderpremie, moet uw onderneming ook aan de volgende voorwaarde voldoen.

 • Uw onderneming:
  • is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • is een eenmanszaak: u bent zelfstandige in hoofdberoep
  • is een zelfstandige activiteit in bijberoep. In dat geval komt u alleen in aanmerking alleen als u gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent als een zelfstandige in hoofdberoep (op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen). Om dat na te gaan, kunt u het best contact opnemen met uw socialeverzekeringsfonds.
  • is een vereniging of vzw met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Uw onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort), komen niet in aanmerking.
 • Uw onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. Dus alleen wie een winkel of een publiek toegankelijke fysieke inrichting had, waar voordien al klanten werden ontvangen, die nu verplicht gesloten is, komt in aanmerking voor de premie. Een personal trainer of een hondencoach die zijn diensten op verplaatsing aanbiedt en geen eigen accommodatie uitbaat, bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking.

Op de VLAIO-website vindt u meer details over de voorwaarden voor de corona-hinderpremie (opent in nieuw venster).

Meerdere vestigingen

Per onderneming wordt er maar één corona-hinderpremie toegekend.

Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht sluiten, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal 5 per onderneming, op voorwaarde dat er voor elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). De onderneming moet ook in dat geval maar 1 aanvraag indienen.

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor 1 ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Andere steunmaatregelen

Naast of boven op de hinderpremie kunt u eventueel een beroep doen op andere steunmaatregelen (overbruggingsrecht, uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen, …)

Procedure

U kunt de premie online aanvragen via een aparte applicatie die in de loop van deze week online komt. U kunt de premie niet aanvragen via de bestaande toepassing hinderpremie bij openbare werken. 

Aanvraagtermijn

Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Uw aanvraag moet ingediend zijn binnen de 30 kalenderdagen na afloop van de verplichte sluitingsperiode (19 april). De uiterlijke indiendatum is dus 19 mei. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie ook uitbetaald krijgen.

Wat moet u bij de hand hebben?

 • Uw e-ID met kaartlezer en uw pincode, of een andere digitale sleutel (itsme, ...).
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van uw onderneming (IBAN-formaat).
 • Uw normale openingsdagen, zoals ze waren vóór de coronavirusmaatregelen.
 • De url (het adres van de website) van uw onderneming.

Door de grote drukte is het mogelijk dat u in een wachtrij terechtkomt. Vooral tijdens de kantooruren kan de wachttijd flink oplopen.

Vraag de corona-hinderpremie aan (opent in nieuw venster).

Na uw aanvraag

Als u uw aanvraag hebt ingediend, komt u in het loket op een scherm met de bevestiging dat uw aanvraag is ingediend (u krijgt geen bevestigingsmail). VLAIO onderzoekt nu uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. VLAIO hanteert een termijn van 2 weken als richtlijn. 

Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming. 

Lees meer over de procedure (opent in nieuw venster) op de VLAIO-website.

Bedrag

Tot en met 5 april

Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de coronahinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020. Als u recht had op de corona-hinderpremie, hoeft u daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen

Veelgestelde vragen