Voorwaarden

Voor wie?

Voor de corona-ondersteuningspremie kwamen in aanmerking de ondernemingen of zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en die opgericht zijn voor 1 mei 2020:

  • die hun zaak na de verplichte sluiting vanwege de coronamaatregelen hadden heropend en die geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die waren opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
  • of die wel open mochten blijven en die geconfronteerd werden met een omzetdaling in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die waren opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Dat betekende concreet dat de onderneming recht moest hebben gehad op de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie.

Procedure

U kunt de corona-ondersteuningspremie niet meer aanvragen.

Bedrag

De corona-ondersteuningspremie bedroegt 2.000 euro.

    Als zelfstandige in bijberoep met in 2019 een netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro kwam u in aanmerking voor een eenmalige forfaitaire premie van 1.000 euro bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.