Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Aangezien de horeca vanaf 8 mei slechts gedeeltelijk kan heropstarten zullen de automatische ontspanningstoestellen niet bespeelbaar zijn.

Ook bij de volledige heropening van de horeca en de heropstart van kermissen vanaf 9 juni zal de belasting niet verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal.

Voor kwartaal 2 hoeft u dan ook geen online aangifte in te dienen voor de opstelling van automatische ontspanningstoestellen.

De belasting zal wel opnieuw verschuldigd zijn vanaf kwartaal 3. Alle fiscale verplichtingen worden bijgevolg vanaf 1 juli opnieuw van kracht.

Door deze tijdige communicatie krijgen uitbaters voldoende tijd om bij de heropstart alle fiscale verplichtingen opnieuw in orde te brengen.

De onbespeelbaar gemaakte toestellen hoeven tot 1 juli 2021 niet fysiek verwijderd te worden.

De toestellen onbespeelbaar maken kan op drie manieren:

  • door de software van de toestellen aan te passen (het zogenaamde in code zetten).
  • door de vermelding “Buiten gebruik” voldoende groot en zichtbaar centraal onder de glasplaat aan te brengen.
  • door het fysiek verwijderen van de elektrische zekeringen in het toestel, waardoor de elektriciteit in het toestel wordt afgesloten.