Voorwaarden

Het maximale kredietbedrag van de achtergestelde lening wordt bepaald op basis van het aantal voertuigen van de aanvrager. Hiervoor komen alleen de volgende voertuigen in aanmerking:

Ondernemingen die de lening willen aanvragen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Om recht te hebben op de steunmaatregelen voor de taxisector moet u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor uw onderneming als hoofd- of nevenactiviteit de volgende NACE-code hebben:

 • 4932 - Exploitatie van taxi's.

Als u over een vergunning beschikt, kunt u de NACE-code in de KBO aanpassen of toevoegen. Lees meer over hoe u uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt aanpassen. ((opent in nieuw venster))

Kredietbedrag

Het maximale kredietbedrag bedraagt 2000 euro per voertuig dat in aanmerking komt voor de steunmaatregel. Op basis van dat maximale kredietbedrag kan de onderneming beslissen voor welk bedrag ze een achtergestelde lening wenst op te nemen. De achtergestelde ontlener komt bij faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers.

 • Als de onderneming kiest voor een kredietbedrag van 25.000 euro of meer, wordt ze doorverwezen naar PMV/z voor de achtergestelde coronalening ((opent in nieuw venster)).
 • Als de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan 25.000 euro en minstens 5000 euro, zal PMV/z in naam van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aanbieden aan de volgende voorwaarden:
  • Looptijd: 3 jaar
  • Intrest: 3%
  • Intrest op het einde van de lening te voldoen
  • De ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren.

Procedure

 • Stap 1

  Aanvraag

  Dien ten laatste op 31 augustus 2020 een aanvraag in via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector ((opent in nieuw venster)).

  • Lever voor ieder voertuig dat in aanmerking komt voor steun de volgende info aan (hou dus zeker de nodige documenten klaar wanneer u aan de aanvraag begint):
   • het kentekennummer van de taxi of het voertuig voor verhuur met bestuurder
   • de voertuigkaart van de taxi of het voertuig voor verhuur met bestuurder (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
  • Geef het gewenste kredietbedrag en het gewenste aflossingsregime in voor de achtergestelde lening.

  Belangrijk:

  • Om de aanvraagprocedure vlot te laten verlopen, kunt u vooraf alle vereiste documenten inscannen (toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg).
  • De applicatie is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser zoals Mozilla Firefox of Google Chrome.
  • Bij problemen kunt u de handleiding van het e-loket (PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.
 • Stap 2

  Aanbieding lening

  Bij goedkeuring van de ingediende aanvraag biedt PMV/z u in naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aan volgens de hierboven bij Kredietbedrag vermelde voorwaarden.

 • Bevoegde instantie Departement Mobiliteit en Openbare Werken