Welke test leiden tot een herstelcertificaat?

  • Herstelcertificaten worden enkel afgeleverd op basis van een positieve PCR-test. Er kunnen geen herstelcertificaten worden afgeleverd op basis van zelftesten, sneltesten (antigeentesten of serologische testen) of antilichaamtesten.
  • Bovendien moet de besmetting minder dan 180 dagen geleden vastgesteld zijn. Wetenschappers zijn het erover eens dat iemand na het doormaken van een acute COVID-infectie (aangetoond door een PCR-test) vanaf dan 180 dagen beschermd is tegen een nieuwe infectie.

Vanaf wanneer zal u het herstelcertificaat digitaal kunnen terugvinden?

Uw coronabesmetting werd vastgesteld door een positieve PCR-test die bij een dokter, ziekenhuis of testcentrum werd afgenomen en in een labo onderzocht. U moet na dit positieve testresultaat 10 dagen in isolatie gaan.

Hou rekening met minstens volgende doorlooptijd:

Als u al voor 1 juli 2021 een coronabesmetting doormaakte en dit met een positieve PCR-test door een labo werd vastgesteld, dan zal u een herstelcertificaat kunnen opvragen als de besmetting minder dan 180 dagen geleden werd vastgesteld én de PCR-test dateert van 22 januari 2021 of later.

Hoe lang is een herstelcertificaat geldig?

Het certificaat bevat de datum van de vaststelling van besmetting. Hier wordt indien beschikbaar de datum van staalafname gebruikt, indien niet beschikbaar de datum van staalanalyse.

De EU adviseert als standaard een geldigheidsperiode van 180 dagen vanaf afname van de test na vastgestelde coronabesmetting en -herstel. Het is mogelijk dat landen verschillende regels zullen hanteren hoe “recent” zo’n certificaat moet zijn om nog geldig te zijn om op basis van dit certificaat toegang tot het land te krijgen zonder quarantaine of extra test. U bekijkt best of er een afwijkende geldigheidsduur is in de regels in het land van bestemming ((opent in nieuw venster)).

Hoe lang u certificaten na afloop van hun geldigheidstermijn nog zal terugvinden in de app COVIDsafeBE, mijngezondheid.be en mijnburgerprofiel.be is nog niet beslist.

Veelgestelde vragen