Welke tests leiden tot een testcertificaat?

Op dit ogenblik kan een coronatest alleen een testcertificaat opleveren als het gaat over

 • een PCR-test
  • die afgenomen is door een zorgverlener (dokter, testcentrum) of laboratorium én
  • die onderzocht is in een erkend Belgisch laboratorium
 • een antigeen test
  • uitgevoerd door een zorgverstrekker (dokter, testcentrum en vanaf 12 juli bepaalde apothekers maar enkel personen die een rijksregisternummer of BIS-nummer hebben kunnen in de apotheek getest worden)

Het is niet mogelijk om een certificaat te bekomen op basis van een zelftest (die u bij zichzelf afneemt), of van een antilichamen (serologische test). Alleen testresultaat die terecht komen in de centrale Sciensano-databank dienen als bron om testcertificaten aan te maken.

Vanaf wanneer is een testcertificaat opvraagbaar?

Hou er rekening mee dat tussen de testafname en het testcertificaat een verwerkingstijd zit. Plan het moment van de test dus goed voor u vertrekt naar het buitenland.

 • Uw test doorloopt verschillende stappen voor een certificaat kan worden aangemaakt.
  • Afname van de test door dokter, testcentrum of labo
  • Test gaat naar het labo
  • Het labo analyseert de staal
  • Het labo geeft het resultaat in in de centrale databank van Sciensano.
  • 1,5 uur later ontvangt de certificatendatabank deze Sciensano-data
  • De certificatendatabank verwerkt deze tot een COVID-certificaat

Wanneer u uw test laat afnemen, vraagt u best dus al best na wanneer u het testresultaat mag verwachten. Het testresultaat zelf kunt u na registratie in de Sciensano-databank terugvinden op mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) onder de titel “Mijn testresultaat”. Gebruikt u de coronalert-app en hebt u een 17-cijferige code gegenereerd en doorgegeven bij de test, dan krijgt u het resultaat ook in deze app. Heeft u na 24 uur nog geen testresultaat ontvangen? Neem dan contact op met uw testcentrum, dokter of labo.

Ziet u dat uw testresultaat beschikbaar is op mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster))? Tel er dan nog minstens 1,5 uur bij voor u het testcertificaat kunt opvragen in de COVIDsafeBE app, op mijnburgerprofiel.be ((opent in nieuw venster)) of op mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) (op mijngezondheid.be onder de titel “Mijn EU Digitaal Covid-certificaat”). Van zodra de geldigheidstermijn van uw testcertificaat verstreken is, zal u het niet meer kunnen opvragen via de digitale kanalen.

LET OP: op mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) is er ook een titel “Testresultaat en Certificaat via CTPC-code” zichtbaar. Deze is ALLEEN bruikbaar als u geen BIS-nummer of Rijksregisternummer heeft. Heeft u wel een rijksregisternummer of BIS-nummer, dan zal u met de eenvoudige aanmeld-optie CTPC code en GSM-nummer om beveiligingsreden geen testresultaten of certificaten terugvinden. Gebruik dan de titel “Mijn testresultaten” en “Mijn EU Digitaal Covid-certificaat”.

Hoe lang is het testcertificaat geldig?

Het certificaat bevat de datum van de afname van de test. Een testcertificaat gebaseerd op een PCR-test is 72 uur na staalafname geldig. Een certificaat gebaseerd op een snelle antigenentest is 48 uur na staalafname geldig.

Het is mogelijk dat sommige landen van deze standaard geldigheidsduur afwijken. U bekijkt best de regels in het land van bestemming op de Europese website ((opent in nieuw venster)) of op de website van Buitenlandse Zaken ((opent in nieuw venster)).

Plan het moment van de test goed! Na ontvangst van het resultaat van de test moet u nog 1,5 uur extra rekenen voor u het testcertificaat kunt terugvinden in de CovidsafeBE-app of online opvragen om mijnburgerprofiel.be ((opent in nieuw venster)) of mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)).

Testen van voor 13 juni 2021 zullen niet leiden tot een certificaat, omdat ze niet meer geldig zijn. Verlopen testcertificaten van na 13 juni 2021 kunt u mogelijk op bepaalde digitale kanalen nog wel een tijd terugvinden. Let dus op bij het downloaden op dat u het meest recente, geldige certificaat kiest als er meerdere getoond worden.

Zijn er kosten verbonden aan het testcertificaat?

Het certificaat op zich is gratis. De test die er aan vooraf gaat kan wel kosten met zich meebrengen. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 2 keer gratis getest worden. Er kunnen hiervoor gratis PCR-testcodes aangevraagd worden ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen