Covid Safe Ticket bij publieke evenementen

Wenst u deel te nemen aan een publiek evenement? Informeer u op voorhand bij de organisator over het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). Organisatoren kunnen sinds 20 november het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde vragen voor van publieke evenementen:

  • minder dan 50 personen binnen;
  • minder dan 100 personen buiten;
  • mits de organisator de bezoekers hiervan op voorhand informeert

Het gebruik van Covid Safe Ticket is verplicht bij publieke evenementen:

  • vanaf 50 personen binnen;
  • vanaf 100 personen buiten;
  • mits toestemming van het lokaal bestuur.

Voor alle publieke evenementen geldt ook de mondmaskerplicht ((opent in nieuw venster)).

Private bijeenkomsten (waarbij door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot is tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek) zijn binnen niet toegestaan, tenzij in de private woonst.

Huwelijken en begrafenissen (koffietafel) kunnen wel binnen doorgaan. Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket verplicht van zodra de wetgeving dit toelaat en geldt de mondmaskerplicht. Het CST is ook verplicht voor private bijeenkomsten in de private woonst indien gebruik wordt gemaakt van professionele catering.

Wanneer een organisator beslist om het Covid Safe Ticket in te zetten, moet dit duidelijk gecommuniceerd worden bij de aankondiging van het evenement en moeten zij de bezoekers voldoende informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het opvragen van een Covid Safe Ticket.

Het Covid Safe Ticket voor toegang tot evenementen is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Zo krijgen 12-jarigen de kans zich nog te laten vaccineren met het oog op een vaccinatiecertificaat als Covid Safe Ticket .

Covid Safe Ticket in dancings en discotheken

Momenteel zijn de nachtclubs en discotheken gesloten.

Het Covid Safe Ticket voor toegang tot dancings en discotheken is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Zo krijgen 12-jarigen de kans zich nog te laten vaccineren met het oog op een vaccinatiecertificaat als Covid Safe Ticket.