Bij crowdsourcing wordt via het internet geld aangetrokken bij grote aantallen financiers. Mensen kiezen dan zelf welk (meestal klein) bedrag ze aan het project schenken of ontlenen. Daarna kunnen de ondernemers eventueel nog aankloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels, risicokapitaalverschaffers …) voor aanvullende financiering.

Globaal genomen bestaat het crowdfundingproces uit vier stappen.

  • De ondernemer dient het project in bij het crowdfundingplatform. Het crowdfundingplatform evalueert het project en beslist of het het project opneemt of niet.
  • De ondernemer stelt alle relevante informatie ter beschikking van potentiële investeerders en voert een promotiecampagne (via het platform, sociale media …). Geïnteresseerde geldschieters of 'believers' kunnen inschrijven op het project en storten een zelf te bepalen bedrag.
  • Na het einde van de (vooraf bepaalde) periode waarin de believers geld kunnen storten, wordt de financieringsronde afgesloten. Als de beoogde financiering niet is opgehaald, krijgen de financiers hun geld terug. Als dat wel het geval is, krijgt de ondernemer het opgehaalde geld ter beschikking.
  • Na de crowdfundingronde blijft er interactie tussen de ondernemer en de believers-investeerders. In sommige gevallen kunnen investeerders stemrecht krijgen in de onderneming (bijvoorbeeld bij crowdfunding via de uitgifte van aandelen).

Voor meer informatie over crowdfunding en een overzicht van de verschillende Belgische en internationale crowdfundinginitiatieven kunt u terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de accountmanagers financiering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.