Voorwaarden

Voor wie?

Rechtspersonen of eenmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Uw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • U bent actief binnen één van deze NACE-codes (PDF bestand opent in nieuw venster)en u bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Voor welke culturele activiteit?

De culturele activiteit moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de premie:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt al publiek gecommuniceerd op het moment van de aanvraag.
 • De activiteit is publiek toegankelijk: De activiteit staat open voor iedereen en niet alleen voor de leden van uw organisatie.
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen ((opent in nieuw venster)).
 • Voor de activiteit stelt u ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen.
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
 • Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar u moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

 • Alternatieve presentatievormen zoals bijv. live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, …komen ook in aanmerking.

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. We verwijzen daarom naar de huidige sectorprotocollen, maar sporen u als aanvrager ook aan om:

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden. (PDF bestand opent in nieuw venster)

Procedure

Sinds 12 januari kunt u geen aaanvraag meer indienen. ((opent in nieuw venster))

Beoordeling

De aanvragen worden momenteel beoordeeld in de volgorde waarin ze zijn ingediend. De toekenningen zullen ook in die volgorde gebeuren tot wanneer de middelen uitgeput zijn.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

Elke aanvrager krijgt een mail over zijn/haar aanvraag, positief of negatief.
U moet het Departement Cultuur, Jeugd en Media niet zelf contacteren voor een stand van zaken over uw dossier.

De premie wordt uiterlijk één week na het ontvangen van de goedkeuringsmail gestort op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde.

Na de toekenning

 • Na de toekenning van de premie, bent u verplicht zowel tijdens de activiteit als bij elke communicatie over de activiteit het logo van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)) te vermelden.
 • U moet kunnen aantonen dat de culturele activiteit plaats heeft gevonden en dat de premie de kosten, gemaakt voor uw activiteit, dekt. Twee maanden na de activiteit moet u alle bewijskosten opladen om uw subsidie te verantwoorden.
 • Als uw activiteit niet kon doorgaan omdat de gezondheidssituatie (en dus de kleurencode) in uw gemeente wijzigde naar code rood, beschouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media dat als overmacht. U bent wel verplicht dat te melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
 • Als achteraf blijkt dat u valse informatie hebt doorgegeven en u niet voldeed aan de voorwaarden, moet u de premie terugbetalen aan het Departement CJM.

Bedrag

De culturele activiteitenpremie werkt volgens de volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit. U kunt kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Per culturele activiteit kan er maar één culturele activiteitenpremie worden toegekend.
 • U kunt als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar:
  • u kunt per organisatie maximaal 20.000 euro aanvragen
  • de premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • De culturele activiteitenpremie is vrijgesteld van belastingen in toepassing van art. 6 van de Wet van 29/05/20 .

Veelgestelde vragen