Voorwaarden

Voor wie?

Rechtspersonen of eenmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Uw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • U bent actief binnen één van deze NACE-codes (PDF bestand opent in nieuw venster)en u bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Voor welke culturele activiteit?

De culturele activiteit moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de premie:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt al publiek gecommuniceerd op het moment van de aanvraag.
 • De activiteit is publiek toegankelijk: De activiteit staat open voor iedereen en niet alleen voor de leden van uw organisatie.
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen (opent in nieuw venster).
 • Voor de activiteit stelt u ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen.
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
 • Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar u moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

 • Alternatieve presentatievormen zoals bijv. live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, …komen ook in aanmerking.

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. We verwijzen daarom naar de huidige sectorprotocollen, maar sporen u als aanvrager ook aan om:

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden. (PDF bestand opent in nieuw venster)

Procedure

U kan uw culturele activiteitenpremie via deze applicatie aanvragen.

 • De applicatie werkt niet op mobiele toestellen.
 • Om u aan te melden op de applicatie hebt u uw e-ID nodig.
 • U kunt de culturele activiteitenpremie aanvragen tot en met 31 mei 2021 of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn.
 • De culturele activiteitenpremie wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media hanteert dus een wie 'eerst komt eerst maalt'-principe. Hierna laat de digitale applicatie geen aanvragen meer toe.

Be­oor­de­ling

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media zo snel mogelijk onderzoeken of u voldoet aan de voorwaarden en zal het beslissen of u recht hebt op de culturele activiteitenpremie.

Afwijzing van uw aanvraag

 • Als uw aanvraag na onderzoek werd afgewezen, dan ontvangt u van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een afwijzingsmail.
 • Als u zicht daarna opnieuw aanmeldt op de applicatie met uw e-ID, dan kunt u daar de motivatie voor de afwijzing lezen.
 • ‘U kunt dan eventueel een nieuwe aanvraag indienen met de nodige aanpassingen.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling van uw aanvraag

 • Als uw aanvraag na onderzoek werd goedgekeurd, dan ontvangt u van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een goedkeuringsmail.
 • De premie wordt uiterlijk één week na het ontvangen van de goedkeuringsmail gestort op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde.

Na de toekenning en uitbetaling

 • Na de toekenning van de premie, bent u verplicht zowel tijdens de activiteit als bij elke communicatie over de activiteit het logo van de Vlaamse overheid (opent in nieuw venster) te vermelden.
 • U moet kunnen aantonen dat de culturele activiteit plaats heeft gevonden en dat de premie de kosten, gemaakt voor uw activiteit, dekt. Twee maanden na de activiteit moet u alle bewijskosten opladen om uw subsidie te verantwoorden.
 • Als uw activiteit niet kon doorgaan omdat de gezondheidssituatie (en dus de kleurencode) in uw gemeente wijzigde naar code rood, beschouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media dat als overmacht. U bent wel verplicht dat te melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
 • Als achteraf blijkt dat u valse informatie hebt doorgegeven en u niet voldeed aan de voorwaarden, moet u de premie terugbetalen aan het Departement CJM.

Bedrag

De culturele activiteitenpremie werkt volgens de volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit. U kunt kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Per culturele activiteit kan er maar één culturele activiteitenpremie worden toegekend.
 • U kunt als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar:
  • u kunt per organisatie maximaal 20.000 euro aanvragen
  • de premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • De culturele activiteitenpremie is vrijgesteld van belastingen in toepassing van art. 6 van de Wet van 29/05/20 .

Het totale beschikbare budget voor de culturele activiteitenpremie bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunt u nagaan hoeveel budget er al werd toegekend en hoeveel budget er nog beschikbaar is (opent in nieuw venster).