Beschrijving

Deze indicator toont het aantal ozonoverschrijdingsdagen in Vlaanderen. Dit is het aantal dagen per kalenderjaar waarop de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 120 µg/m³. In de indicator wordt het tijdsverloop van de ozonoverschrijdingsdagen weergegeven en de ruimtelijke spreiding ervan in Vlaanderen.
Uitgever
Vlaamse Milieumaatschappij
Gepubliceerd
10/12/2020

Distributies

  • Laatst gewijzigd op 10/12/2020