Beschrijving

In het basisregister vind je informatie over alle aangemelde, erkende en nog vergunde logies in het Vlaamse Gewest. Van elk logies publiceert Toerisme Vlaanderen de naam, het adres en eventuele andere contactgegevens, de categorie en eventueel de comfortclassificatie, de status (aangemeld, erkend, vergund) en de datum waarop het die verkreeg, en het aantal verhuureenheden en/of slaapplaatsen. Wie het logies uitbaat en de contactgegevens van de uitbater geeft Toerisme Vlaanderen niet vrij omwille van de privacy.
Uitgever
Toerisme Vlaanderen
Gepubliceerd
01/06/2022
Thema

Distributies

  • Laatst gewijzigd op 01/06/2022