Beschrijving

Het geoloket saneringsinfrastructuur geeft je een overzicht van bestaande en geplande infrastructuur voor afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater. Op het geoloket Saneringsinfrastructuur vind je per adres of gemeente: knelpunten saneringsinfrastructuur; lozingspunten gemeentelijke saneringsinfrastructuur; projecten gemeentelijke investeringsprogramma's; projecten Lokaal Pact; projecten meest recente (24/03/2017) bovengemeentelijk optimalisatieprogramma.
Uitgever
Vlaamse Milieumaatschappij
Gepubliceerd
16/05/2022
Thema

Distributies

  • HTML
  • Laatst gewijzigd op 16/05/2022