Procedure

De aangifte van de nalatenschap kan elektronisch worden ingevuld via het Word-document en met de hand worden ingevuld via het pdf-document.

U kunt de aangifte indienen

  • via het contactformulier ((opent in nieuw venster)). Als u de aangifte elektronisch heeft ingevuld en u wil ze via het contactformulier indienen, dan moet u enkel de laatste pagina afdrukken, ondertekenen en inscannen. . Voeg die ondertekende pagina apart als bijlage toe (pdf-bestand) naast de ingevulde aangifte (pdf-bestand).
  • per post bij de Vlaamse belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 in Aalst.

U moet alle 28 pagina’s versturen naar de Vlaamse belastingdienst, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. Het aangifteformulier voor rijksinwoners is hetzelfde als voor niet-rijksinwoners van België.

Het attest van erfopvolging (Word bestand) moet niet worden toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap.

Om geldig te zijn moet de aangifte door de indieners worden ondertekend.

Er wordt een online ontvangstbevestiging verstuurd als de aangifte werd ingediend via het contactformulier. Als de aangifte werd ingediend via de post wordt er geen ontvangstbevestiging verzonden.

Formulieren

De formulieren voor de aangifte van nalatenschap zijn beschikbaar als Word-document en als PDF-document: