Procedure

De aangifte van de nalatenschap kan elektronisch worden ingevuld via het Word-document en met de hand worden ingevuld via het pdf-document.

U kunt de aangifte indienen

U moet alle pagina’s versturen naar de Vlaamse Belastingdienst, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. Het aangifteformulier voor rijksinwoners is hetzelfde als voor niet-rijksinwoners van België.

Het attest van erfopvolging (Word bestand) moet niet worden toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap.

Om geldig te zijn moet de aangifte door de indieners ondertekend zijn.

Er wordt een online ontvangstbevestiging verstuurd als de aangifte werd ingediend via het contactformulier. Als de aangifte werd ingediend via de post wordt er geen ontvangstbevestiging verzonden.

Formulieren

De formulieren ((opent in nieuw venster))voor de aangifte van nalatenschap zijn beschikbaar als Word-document en als PDF-document.