Voorwaarden om te slagen

Om te slagen voor het toelatingsexamen, moet u voldoen aan de 2 voorwaarden:

  • minstens de helft behalen voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
  • minstens de helft behalen voor het onderdeel Generieke competenties (GC).

Als u niet voldoet aan de 2 voorwaarden bent u niet geslaagd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer u voor 1 onderdeel nipt niet geslaagd bent én hoge punten hebt voor het andere onderdeel, blijft u niet geslaagd.

Rangschikking

Enkel deelnemers die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, worden gerangschikt. De rangschikking gebeurt op basis van de behaalde resultaten.

  • Voor het toelatingsexamen arts zijn de eerste 1276 deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving hebben aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen tandarts zijn de eerste 180 deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving hebben aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).

Alle geslaagde deelnemers van het artsenexamen die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats 1276 in de rangschikking of alle geslaagde deelnemers van het tandartsenexamen die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats 180 in de rangschikking, worden ook gunstig gerangschikt. Het kan dus zijn dat er meer studenten mogen starten aan de opleiding dan het quotum aangeeft. 

U kunt niet gunstig gerangschikt zijn voor beide examens. Als u voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zult u enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van uw voorkeur die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. U kunt dan niet starten met de andere opleiding.

Uw uitslag van het toelatingsexamen arts en tandarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt, ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts.

Resultaten

De resultaten van het toelatingsexamen worden bekendgemaakt (op een later te bepalen datum) via het digitale platform van de examencommissie. Log in op het digitale platform met uw e-mailadres en wachtwoord (opent in nieuw venster). U kunt uw resultaten enkel raadplegen als u aan alle examenonderdelen hebt deelgenomen. 

Als u gunstig gerangschikt bent kunt u het bewijs van gunstige rangschikking downloaden via het digitale platform. Dit document is het formele bewijsstuk dat u moet voorleggen bij uw inschrijving aan de universiteit van uw keuze.

  • Als u ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen, ook uw diploma secundair onderwijs behaalt, dan is uw resultaat onbeperkt geldig. U hoeft dus niet onmiddellijk in te schrijven voor de opleiding geneeskunde of tandheelkunde. U kunt ook de volgende jaren starten met de opleiding waarvoor u gunstig gerangschikt bent. 
  • Als u uw diploma secundair onderwijs niet behaald hebt op het einde van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen, dan is uw bewijs van gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts of tandarts niet geldig. U moet dan het examen opnieuw afleggen en gunstig gerangschikt zijn om te kunnen starten in een opleiding geneeskunde of tandheelkunde.
  • Er is geen wachtlijst

Beroepsprocedure

Als u een fout ontdekt in de verbetering van uw examen of u bent niet akkoord met een beslissing van de Examencommissie, dan kunt u een intern beroep starten.

Er zijn 2 procedures:

  • Beroep tegen een materiële vergissing: bijvoorbeeld een foute verbetering door een vlekje op uw blad, een verkeerd antwoordblad dat op uw naam gescand is (als u een foute sticker op uw antwoordblad hebt gekleefd)…
  • Beroep tegen een individuele beslissing: over uw rangschikking of een vaststelling bij onregelmatigheden tijdens het examen.

Op de website van de toelatingsexamens vindt u meer informatie over de beroepsprocedures (opent in nieuw venster)