Voorwaarden om te slagen

Om te slagen voor het toelatingsexamen, moet u voldoen aan de 2 voorwaarden:

  • minstens de helft behalen voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
  • minstens de helft behalen voor het onderdeel Generieke competenties (GC).

Als u niet voldoet aan de 2 voorwaarden bent u niet geslaagd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer u voor 1 onderdeel nipt niet geslaagd bent én hoge punten hebt voor het andere onderdeel, blijft u niet geslaagd.

Slagen alleen geeft geen toegang tot de opleidingen. Daarvoor moet u ook gunstig gerangschikt zijn.

Rangschikking

Enkel deelnemers die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, worden gerangschikt. De rangschikking gebeurt op basis van de behaalde resultaten.

  • Voor het toelatingsexamen arts zijn de eerste X deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving hebben aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen tandarts zijn de eerste Y deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving hebben aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).

Alle geslaagde deelnemers van het artsenexamen die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats X in de rangschikking of alle geslaagde deelnemers van het tandartsenexamen die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats Y in de rangschikking, worden ook gunstig gerangschikt. Het kan dus zijn dat er meer studenten mogen starten aan de opleiding dan het quotum aangeeft.

U kunt niet gunstig gerangschikt zijn voor beide examens. Als u voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zult u enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van uw voorkeur die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. U kunt dan niet starten met de andere opleiding.

Uw uitslag van het toelatingsexamen arts en tandarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt, ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts.

Resultaten

Op 15 juli 2022, vanaf 14u, kunt u een gedetailleerd over­zicht van uw resultaat raadplegen via het digitaal platform van de toelatingsexamens. Log in op het digitale platform met uw e-mailadres en wachtwoord ((opent in nieuw venster)). U kunt uw resultaten enkel raadplegen als u aan alle examenonderdelen hebt deelgenomen. U verneemt

  • of u gunstig gerangschikt bent
  • uw punten.

Als u gunstig gerangschikt bent, kunt u het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitaal platform. Dit formele bewijsstuk moet u voorleggen bij uw inschrij­ving aan de universiteit.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om u in te schrijven als u gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2022 het diploma secundair onderwijs behaalt. Uw ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als u bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer u uw resultaat krijgt in juli, weet u of u kunt starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.

Beroepsprocedure

Als u een fout ontdekt in de verbetering van uw examen of u bent niet akkoord met een beslissing van de Examencommissie, dan kunt u een intern beroep starten.

Er zijn 2 procedures:

  • Beroep tegen een materiële vergissing: bijvoorbeeld een foute verbetering door een vlekje op uw blad, een verkeerd antwoordblad dat op uw naam gescand is (als u een foute sticker op uw antwoordblad hebt gekleefd)…
  • Beroep tegen een individuele beslissing: over uw rangschikking of een vaststelling bij onregelmatigheden tijdens het examen.

Op de website van de toelatingsexamens vindt u meer informatie over de beroepsprocedures ((opent in nieuw venster)).