Een zichtbare mobiliteitstransitie

Met Hoppin maakt de Vlaamse overheid de mobiliteitstransitie zichtbaar in het straatbeeld en herkenbaar voor de gebruiker. Die transitie is sinds de inwerkingtreding van het decreet Basisbereikbaarheid op 22 juni 2019 ingezet.

Basisbereikbaarheid stelt de reële vervoersnoden van reizigers centraal. We stemmen het openbaar vervoer dus beter af op de vraag. Met vaste en frequentere Lijnbussen en -trams op drukke verbindingen en flexvervoer op aanvraag op plaatsen waar minder reizigers aankomen en vertrekken.

Zo wil de Vlaamse Regering efficiënter omspringen met de beschikbare middelen. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

De shift naar basisbereikbaarheid betekent meer dan een hertekening van het openbaar vervoer. Basisbereikbaarheid vertrekt van een sterk openbaar vervoer afgestemd op het fietsroutenetwerk, het wegennetwerk en het waterwegennetwerk. Combimobiliteit en de modal shift staan centraal en zo hoppin we dus van het ene op het andere vervoermiddel om onze bestemming te bereiken.

Het mobiliteitsmerk Hoppin

Met een eigen huisstijl wordt het mobiliteitsmerk Hoppin visueel herkenbaar. Door de naam en de visuele identiteit van Hoppin consequent toe te passen op verschillende mobiliteitsoplossingen, zorgen we ervoor dat iedereen straks zijn weg vindt in Vlaanderen. Deze mobiliteitsoplossingen zijn:

  • De basis van Hoppin ligt in het vernieuwde bus- en tramaanbod, die zorgen voor de verbinding tussen grote en kleine woonkernen, treinstations, scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra.
  • Flexvervoer is er wanneer we geen toegang hebben tot de trein, de bus of de tram door de locatie, het tijdstip of een mobiliteitsbeperking. Dan maken we gebruik van flexvervoer op aanvraag. Voor personen met een mobiliteitsbeperking is er het flexplusvervoer dat reizigers vervoert van stoep tot stoep of van gang tot gang.
  • Voor een vlotte overstap kunnen we terecht in een Hoppinpunt. Dat zijn knooppunten van verschillende, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden.
  • De Hoppincentrale geeft aan welke vervoermiddelen we het best combineren, waar we het best overstappen, hoe lang we onderweg zijn en hoeveel de verplaatsing ons zal kosten. Op termijn kunnen we één ticket kopen voor onze volledige reis. Zowel via de app, website als het callcenter zullen we bij de Hoppincentrale terecht kunnen.

Hoppin: doet u ook mee?