De gemeenten uit het arrondissement Mechelen kennen al een lange en intense traditie van samenwerken op verschillende beleidsdomeinen. Ook voor mobiliteit bestaat deze samenwerking, die bij het proefproject is overgegaan naar de vervoerregio, met toevoeging van enkele gemeenten van buiten dit arrondissement.

De regio is in belangrijke mate oost-west gericht, terwijl het doorsneden wordt door noord-zuid gerichte verkeersinfrastructuren (spoorlijn, kanaal, snelwegen) tussen Brussel en Antwerpen. Toch is er naast deze belangrijke attractiepolen een grote interne verplaatsingsgerichtheid naar Mechelen en tal van andere kernen (voor zorg, recreatie, winkels, werk, scholen, instellingen, cultuur, ...).

De regio telt ruim 300.000 inwoners, 140.000 jobs en meer dan 60.000 leerlingen, scholieren en studenten.

Officiële documenten

Participatietraject

 • Stap 5/62020

  Vervoerregiodag met reizigersgroep A en B - op weg naar een nieuwe visie voor mobiliteit

 • Stap 11/122020

  Vervoerregio overleg met actoren met reizigersgroep A en B - Regionaal mobiliteitsplan: eerste inzichten en richtingen

 • Stap 13/92021

  Vervoerregioavond met reizigersgroep A en B, aangevuld met C (adviesraden van gemeenten) - Naar een regionaal mobiliteitsplan voor de VVR Mechelen: verdiepen van de mogelijkheden

 • Stap 25/52022

  Vervoerregiodag met reizigersgroep A en B, aangevuld met C - Richting een beleidsscenario voor de VVR Mechelen

 • Stap 2022

  Terugkoppelmoment voorzien voor alle actoren in de actiefase staat gepland in het najaar

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Mechelen wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Heeft u vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO MECHELEN
VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
T 03 224 68 45
vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Saadet GülhanGemeente Bornem
Voorzitter
Frank Leys
T 03 224 68 45
frank.leys@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Joris Deboel
T 03 224 69 14
joris.deboel@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Lien Bauwens
lien.bauwens@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Els Langenus
T 016 31 37 56
els.langenus@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Sander Belmans
sander.belmans@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Vlaamse Waterweg nv

Judith Wouters
judith.wouters@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer
Regiomanager