Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel bedroeg de Vlaamse renovatiepremie?

Hoeveel bedroeg de Vlaamse renovatiepremie?

Nieuw: 'Mijn VerbouwPremie'

Sinds 1 juli 2022 zijn de renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius eengemaakt in ‘Mijn VerbouwPremie’. Mijn VerbouwPremie kan online aangevraagd worden in plaats van de renovatiepremie.

Sinds 1 juli 2022 kunt u de renovatiepremie niet meer aanvragen. De bedragen die hieronder vermeld staan hebben dus enkel betrekking op reeds ingediende aanvragen.

Investeerde u al in uw woning? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 1 oktober 2022.

Berekening premie

Het bedrag van de premie bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde facturen (excl. BTW) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

De premie bedraagt 30% van de aanvaarde facturen, met een minimum van 1.250 euro en een maximum van 3.333 euro per categorie van werken, als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

  • alleenstaanden: 32.980 euro (2021: 31.870 euro)
  • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 46.170 euro (2021: 44.620 euro)
  • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 46.170 euro (2021: 44.620 euro) + 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
  • gehuwden en samenwonenden: 46.170 euro (2021: 44.620 euro)
  • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 46.170 euro (2021: 44.620 euro)+ 3.700 euro per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

In alle andere gevallen bedraagt de premie bedraagt 20% van de aanvaarde facturen, met een maximum van 2.500 euro per categorie van werken, voor alle andere aanvragers.

Opgelet: voor de technische installaties is het investeringsbedrag waarop de premie berekend wordt, beperkt tot:

  • centrale verwarming: 7.500 euro (excl. BTW)
  • elektrische installaties: 3.750 euro (excl. BTW)
  • sanitaire installaties: 3.750 euro (excl. BTW)

Beslissing en uitbetaling

Uw aanvraag wordt bekeken en indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een tweede brief met de voorlopige beslissing:

  • Ofwel krijgt u een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
  • Ofwel wordt uw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Gaat u akkoord met de berekening, dan moet u verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen in Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Bent u het wel eens met de weigering, maar voldoet u op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan kunt u steeds kijken of u in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie.