Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlamingen fietsen graag en veel, maar maken zich ook zorgen over het risico op fietsdiefstal, zeker nu duurdere exemplaren zoals e-bikes en speedpedelecs hun opmars maken. Die zorg mag geen belemmering zijn om voor de fiets als verplaatsingsmiddel te kiezen. Daarom werken we samen met het federale niveau en de andere gewesten aan een nieuw, uniform fietsregistratiesysteem om fietsdiefstal tegen te gaan en het fietsgebruik zo nog meer te stimuleren.”

Hoe zal het systeem werken?

© ID/Lieven Van Assche

In het fietsregistratiesysteem kunnen fietsers gratis een sticker aanvragen die op het frame van de fiets wordt aangebracht. De sticker kan niet worden verwijderd en heeft een unieke code. Met die code kunnen fietseigenaars inloggen in een beveiligd systeem waar de gegevens van de fiets worden opgeslagen én waar aangifte van diefstal kan worden gedaan.

Als een fiets tweedehands te koop staat, kan een potentiële koper de code scannen en zo te weten komen of de fiets als gestolen is opgegeven. Deelname aan het systeem is vrijwillig, zowel voor fietsers als voor lokale overheden.

mybike.brussels als basis

Het uniforme fietsregistratiesysteem is gebaseerd op mybike.brussels, het systeem dat al in Brussel bestaat. De ontwikkeling om het systeem uit te breiden voor heel België is al gestart.

De federale overheid zal instaan voor het centrale beheer. De gewesten ontwikkelen ieder een eigen gebruikersportaal. Ook de politie is betrokken bij de uitwerking van het platform.

Informatiesessies

In 2023 bouwen we verder aan de concrete uitwerking van het systeem. Eens de lancering dichterbij komt, zullen een aantal informatiesessies georganiseerd worden om het systeem in detail toe te lichten aan de betrokken besturen. Tijdens de sessies zal ook besproken worden hoe de gemeentelijke preventie- en mobiliteitsdiensten kunnen sensibiliseren rond fietsregistratie.