Gedaan met laden. U bevindt zich op: Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

Nieuwsbericht
6 december 2022

Op 28 november 2022 hebben de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap(PDF bestand opent in nieuw venster) gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benelux en NRW tonen hiermee hun ambitie om zich als cycling hotspot binnen Europa verder te versterken, want de nationale en regionale plannen van de landen weerspiegelen reeds hoge fietsambities.

Deze Roadmap is het resultaat van één van de actiepunten binnen de Benelux-Fietsverklaring uit 2020: dat is een ministeriële verklaring waarbij verschillende Europese landen zich aansloten en die werd overgenomen in een Europese Fietsverklaring van 2022.

Fiets wint van auto

De FietsRoadmap moet ertoe leiden dat burgers meer de fiets zullen gebruiken, want dat heeft positieve gevolgen. Dat blijkt uit een unieke studie ‘kosten-batenanalyse van fietsen in Benelux en NRW(PDF bestand opent in nieuw venster)’ op vraag van beide regio’s. Elke kilometer gefietst,betekent een nettowinst voor de hele regio, met vooral een positief effect op de gezondheid en minder fileleed.

Uit de analyse komt o.a. naar voor dat als voortaan 100.000 mensen gaan werken met de fiets over een afstand van 5 km, ze een totaal voordeel van 196 miljoen euro per jaar genereren (want ze zijn minder ziek en productiever op het werk). Als ze dat traject afleggen met de wagen creëren ze een totale kost van 203 miljoen euro per jaar (kosten onderhoud, filekosten, luchtvervuiling, ongevallen …).

Als 1% van alle kilometers gereden met de auto in de Benelux-NRW-regio vervangen wordt door fietskilometers kan een nettowinst van 13,6 miljard euro worden gerealiseerd. Het gaat hier om 10 miljard euro aan gezondheidsvoordelen (productiviteitswinsten, lagere kosten voor de sociale zekerheid, lagere kans op een ernstige ziekte en overlijden) en zo’n 3 miljard euro aan economische winsten door minder files. De studie concludeert dan ook dat investeren in de fiets investeren is in publieke gezondheid. Dat is wat de FietsRoadmap mee beoogt.

FietsRoadmap-initiatieven

In de Benelux-NRW Roadmap wordt er naast een veilige en comfortabele infrastructuur ook aandacht geschonken aan het delen en ontwikkelen van fietsdata voor beleid, het opzetten van communicatiecampagnes voor het promoten van de fiets en andere initiatieven die beide regio’s de komende jaren samen zullen ondernemen om de fiets te stimuleren en samen op te trekken binnen de EU.

Concrete gezamenlijke acties bestaan o.a. uit het inzetten op opleidingsmodules in het onderwijs, die bijvoorbeeld het beroep van fietshersteller moeten promoten. Ook wil men samen met de sector campagnes lanceren om tijdens grote wielerwedstrijden het dagelijks gebruik van de fiets in de verf te zetten. Men plant ecotoerisme in eigen streek per fiets te stimuleren door ervoor te zorgen dat alle fietsnetwerken duidelijk en goed met elkaar verbonden zijn. Verder gaan beide regio’s ijveren voor voldoende connectiviteit met het openbaar vervoer.

Gezien de regio nauw verbonden is, zal er speciale aandacht gaan naar het verbeteren van grensoverschrijdende fietsroutes door meer standaardisering van fietsinfrastructuur, betere coördinatie en communicatie.

De ontwikkelingen, specifieke uitdagingen én kansen die bakfietsen en speedpedelecs betekenen voor het beleid en de ruimte zullen het voorwerp uitmaken van aanbevelingen.

Verder engageren de landen zich in de Roadmap om gezamenlijke standpunten in te nemen op EU-vlak rond sommige fietsgerelateerde materies, zoals parkeernormen voor fietsen.

Inhoud is aan het laden