© Patrick Van Hopplinus

Kofferdam: essentieel voor renovatie sluis en bereikbaarheid haven

De bouw van de tijdelijke kofferdam tussen de Schelde en de Royerssluis zorgt voor een waterdicht scherm tussen de Schelde en de bouwput. Er wordt als het ware een waterdichte kuip gebouwd waaruit het grondwater onttrokken wordt zodat de werken aan de sluis ‘in den droge’ uitgevoerd kunnen worden. De bouw van de kofferdam is niet alleen noodzakelijk voor de renovatie van de sluis, maar ook essentieel voor de bereikbaarheid van de haven. De kofferdam aan de Scheldekant zal in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen worden om van en naar de haven te rijden, in plaats van over de sluis. Daarnaast is de kofferdam ook een deel van de waterdichte kering van de bouwkuip. De dam zal er zo voor zorgen dat er tijdens de werken permanent dubbelrichtingsverkeer van de ene naar de andere sluisoever mogelijk zal zijn. Daardoor zal het wegverkeer geen hinder ondervinden van de grond- beton-, en staalwerken die er in de meer dan 20 meter diepe bouwput zullen plaatsvinden. Op die manier blijft de impact van de renovatiewerken op het verkeer de komende jaren beperkt.

Geluidshinder nog tot eind dit jaar

Het bouwen van een kofferdam is geen gemakkelijk werk en veroorzaakt geluidshinder en trillingen. Stalen buispalen en damplanken worden tot in de Boomse Klei – een laag klei in de ondergrond – geheid. Die klei bevindt zich meer dan 20 m onder het maaiveld. Deze werken vergen veel energie: een hamer klopt als het ware de palen en damplanken de grond in. Er werden andere methodes met minder geluidshinder onderzocht, maar deze zijn niet mogelijk. De geluidshinder veroorzaakt door de heiwerken voor de kofferdam aan het benedenhoofd zullen nog tot in de maand augustus duren. ‘s Nachts wordt er uiteraard niet geheid. De werken starten ten vroegste om 6 u ’s ochtends. Doorgaans werkt de aannemer tot ten laatste 19 uur. Na de zomer verhuist de aannemer het materiaal naar het bovenhoofd waar ook een kofferdam (kant dokken) wordt gebouwd om een waterdichte bouwkuip (scheiding bouwput/dok) te creëren. Eind dit jaar zullen de heiwerken voor deze kofferdam, en dus ook de grootste geluidsoverlast, afgerond zijn. Ook in latere fases van de renovatiewerken zullen er nog heiwerken gebeuren, maar nooit voor zo’n lange periode als voor de bouw van een kofferdam.

Nieuwe Royerssluis en Oosterweelknoop boosten bereikbaarheid van de haven

De werken aan de Royerssluis werden op 11 oktober 2021 officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden.

Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee vormt het nieuwe knooppunt vanaf 2030 een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring en het ontsluiten van de haven en het Eilandje.