Selectie oproep 1

Vijftien projecten kwamen succesvol door de selectie van de eerste rollende oproep van het Alternative Fuels Infrastructure Facility, goed voor €86,5 miljoen. In Vlaanderen zal de bouw van twee waterstoftankstations gefinancierd worden, één in Ham en één in Antwerpen. Na deze eerste selectiebeslissing zijn dus nog maar 5,49% van de middelen verdeeld. Er is m.a.w. nog heel wat geld beschikbaar voor de komende deadlines.

Deadline oproep 2 nadert

Op 7 juni 2022 sluit de aanvraagperiode voor de tweede rollende oproep af. Projectpromotoren die geïnteresseerd zijn om een projectvoorstel in te dienen, kunnen op onze CEF-website alle stappen terugvinden die doorlopen moeten worden.

Denk eraan dat voor projecten met fysieke interventies moet worden aangetoond dat de Europese milieuwetgeving werd nageleefd. Hiervoor is een verklaring nodig van enerzijds de Vlaamse Milieumaatschappij omtrent de impact van het project op de waterkwaliteit, anderzijds van het Agentschap Natuur en Bos indien er geen significante impact is op Natura2000 sites.

De deadline om deze milieuverklaringen aan te vragen voor de tweede cut-off date, is 26 april 2022. Tegen die datum ontvangt het Vlaamse CEF team ook graag een projectconcept; het volledige aanvraagdossier wordt tegen 23 mei 2022 verwacht voor nazicht en validatie.