© Belga

Voor opdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels geldt de forfaitaire schadevergoedingsregeling als enige vergoedingsmogelijkheid. Voor opdrachten vanaf de Europese bekendmakingsdrempels hebben de opdrachtnemers de keuze de forfaitaire schadevergoeding of een schadevergoeding op basis van werkelijk geleden schade. De opdrachtnemer maakt de keuze tussen het forfait en de werkelijke schade op ondernemingsniveau voor al zijn opdrachten. Deze keuze geldt bovendien over alle entiteiten heen. Om de keuze van de opdrachtnemers te coördineren, houden de aanbestedende overheden een centrale lijst bij.

Opdrachtnemers die menen recht te hebben op de forfaitaire schadevergoeding kunnen tot eind 2022 een aanvraag indienen bij de aanbestedende overheden van MOW. De aanbestedende overheden controleren de aanvraag van de opdrachtnemer en gaan daarbij na of zij voor hun opdrachten vanaf de Europese bekendmakingsdrempels geen aanvraag voor een schadevergoeding op basis van de werkelijk geleden schade gevraagd hebben.

Naast de dienstorder MOW/MIN/2022/01 blijft de voorgaande dienstorder MOW/MIN/2020/01 van toepassing binnen het beleidsdomein MOW. Op basis van dat laatste dienstorder kunnen opdrachtnemers aanspraak maken op een compensatie voor de bijkomende kosten voor het woon-werkverkeer en de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij ten gevolge van de COVID-19-maaterelen hebben moeten dragen.

Meer informatie over het toepassingsgebied, de inhoud van de forfaitaire schadevergoeding en de praktische toepassing ervan kan teruggevonden worden in de tekst van het dienstorder(PDF bestand opent in nieuw venster).